Welcome; ordering

News, Site map

Paper Organ

Photo's on Tumblr

Gezocht / Wanted

AVG Privacy verklaring

Boek Gorcum

Print-your-own

About us / CONTACT

altijd nieuws  /  lots of news
 
* * *
Weet U niet zeker of u de nieuwste versie van de site ziet? / Are you sure you are seeing the most recent version of this site?
 
Dat kan komen doordat Uw computer automatisch een link naar de site opslaat, maar die niet automatisch vernieuwt. Als U twijfelt: open de browser en klik op de drie puntjes die U rechts bovenin ziet. Klik dan op Geschiedenis, en dan nog eens op geschiedenis. Klik dan op Browsegegevens wissen, en dan nog eens op Wissen. Opgelost - herhaal dit zo nu en dan eens.
 
This may be because your computer automatically saves a link to the site, but does not automatically renew it. If you are not sure: open the browser and click on the three dots that you see at the top right. Then click on History, and then click on History again. Then click on Clear browsing data, and then on Clear again. Fixed - repeat this once in a while!
 
 
19-3-23  Dit keer wat extra aandacht voor / Some special attention for  Paper Shipwright models, designer David Hathaway.
 
Deze Engelse ontwerper is natuurlijk al heel lang bekend om zijn uitvoerige serie Britse vuurtorens. Een aantal zijn op zijn site gratis te downloaden, zodat je zijn stijl van ontwerpen / bouwen kunt leren kennen. Hetzelfde geldt voor de serie oude kannonneerboten, monitors en oudere vrachtschepen.
Door het kleine formaat van de originele schepen zijn de modellen dus ook klein, en toch mooi gedetailleerd. Ze nodigen je uit om een verzameling aan te leggen.
De laatste jaren heeft hij een reeks moderne Britse 'werkschepen' uitgebracht: meestal betonningsvaartuigen en rapid intervention vessels. Ook hier geldt dat ze je al gauw zult gaan verzamelen.
 
De detaillering is prima - het grote voordeel van deze modellen boven de grote schepen van grotere uitgevers is juist het feit dat je geen maanden of langer nodig hebt om een model af te krijgen - en ook geen meters plankruimte om ze tentoon te stellen.
Her een paar voorbeelden - ga voor meer naar de pagina Scheepvaart / Koopvaardij / marine / vuurtorens.
 
        
Length of models: Pole Star 21 cms, Alert 31 cms.
 
This English designer has of course been known for a long time for his extensive series of British lighthouses. Some of them are available for free download on his site so you can get to know his style of designing/building. The same goes for the series of old gunboats, monitors and older freighters.
Due to the small size of the original ships, the models are also small, yet beautifully detailed. They invite you to build a collection.
In recent years he has launched a series of modern British 'work vessels': mostly buoy tenders and rapid intervention vessels. Here too, you will soon start collecting them.
 
The detailing is fine - the big advantage of these models over the large ships from larger publishers is precisely the fact that you don't need months or more to finish a model - nor meters of shelf space to display them.
Just a few examples here - go to page Shipping / Merchant shipping / Navy / Lighthouses.
 
9-2-23 Nieuwe uitgaven Schreiber:
 
  
Schreiber, Egyptische strijdwagen, 1:6,  27,40
Schreiber, Toren van Belem (Lissabon), 1:160, € 16,40
 
19-1-23 Instant Durable
Ik heb mijn voorraad weer aangevuld. Paray le Monial en Pierrefonds zijn herdrukt en weer leverbaar. Zie Arch., Trad.: wat in voorrad is isaangegeven met een V
Good news about Instant Durable. I now have almost all titles in stock; Paray le Monial andPierrefonds have been reprinted and are available again. See Arch., Trad. Titles in stock are marked V.
 
1-3-22 Nu beschikbaar /  EMD GP38
 
               
De Amerikaanse EMD GP38 is de opvolger van de beroemde F-7. Dit volkomen functionele ontwerp is door spoorwegen in de hele wereld nagevolgd. Dit zijn foto's van een testbouw - het wachten is nog op foto's van de definitieve testbouw voor op het omslag. Zodra we die hebben gaan we drukken. Er wordt nog gewerkt aan een tweede versie, alleen Print-Your-Own, Chessie System. De vrolijke kleuren van beide uitvoeringen spraken ons aan!
Bestellen / reserveren: graag!
 
The American EMD GP38 is the successor  to the famous EMD F7. Its totally functional design has become a standard for railways all over the world. These are pictures af a test build - we are waiting for pictures a final test build to use on the cover. We are still working on a second version which will be Print-Your-Own only: the colors of the Chessie System appealed to us. Orders / reservations are very welcome.
 
 
Paper Trade, EMD GP-38, 1:50, Alaska, printed, € 24,50
Paper Trade, EMD GP-38, 1:50, Alaska, Print-Your-Own € 15,00
Paper Trade, EMD GP-38, 1:50, Alaska, Print-Your-Own € 15,00
 
 
5-12-22 Japanse modellen.
Heb zojuist de prachtige Japanse modellen weer aangevuld - alleen de kraanvogel ontbreekt nog. Ga naar Arch. Trad., en voor nieuwe tatebanko's naar Diversen, van alles. Tatebanko's zijn een soort ondiepe 3D kijkdoosjes voor aan de wand of op een (boeken) plank. Kijk eens op Google images, en ga dan meteen even naar de Nederlandse versie: bavelaartjes.
 
30-8-22 Relingsets JSC
Ook weer in voorraad van JSC:wat standaard 1:250 relingsets (2 en 3 relings, 135 cm) en 45 graden trapleuningen in voorraad genomen, alles in wit en grijs, alles € 5,00 per set. >Scheepvaart,>Diversen.
JSC relingset, 2 relings, grijs, 1:250, € 5,00
JSC relingset, 2 relings, wit, 1:250, € 5,00
JSC relingset, 3 relings, grijs, 1:250, € 5,00
JSC relingset, 3 relings, wit, 1:250, € 5,00
JSC trapleuningen, grijs, 1:250, € 5,00
JSC trapleuningen, wit, 1:250, € 5,00
 
 
 
 
 
 
 
Weer leverbaar:
                  
Paper Trade, Het nieuwste schip van onze Marine - Landing Platform Dock, met landingsvaartuigen, voertuigen en helicopters.
Paper Trade, Johan de Witt, 1:400, € 20,35
 
GELI plane models
Deze oospronkelijk Oostenrijkse serie (terecht beroemd onder vliegtuigbouwers) is in de afgelopen paar jaar vernieuwd en uitgebreid. Ik heb nog altijd wat oorspronkelijke uitgaven, en nu ook twee nieuwe. > pagina luchtvaart, militair.
This originally Austrian series of militaire aircraft was justly known for its quality, and over the last few years a small group od enthusiast have 'touched up' the original designs and added some new ones. I have a number of originals, and now also two recent ones >Aviation>military.
 
Twee recente modellen / two recent models:
  
Geli, 58, Hawker Harrier, € 22,20
Geli, 61, Grumman Tomcat, € 34,80
 
In klein aantal opnieuw gedrukt, dus weer leverbaar:
Paper Trade, Convair F102A Delta Dagger  € 27,50
 
 
13 december
nog een paar exemplaren gevonden van dit fabelachtige model:
Found a few more copies of this fabulous model:
Voor meer informatie > Arch., Modern, Diversen
Energie, Areva / Framatome, € 25,00
 
* * *
 
 
 
Downloadable files (= Print Your Own) of over 20 Paper Trade models.
Mail me at da.denbakker(at)planet.nl
 
Especially for non-European customers, to avoid increasing overseas postage:
Go to http://www.ecardmodels.com/, enter Papertrade, to find  Paper Trade models. So far, the following are available:
 
Alaska F7-A unit, PYO, € 12,50
Alaska F7-B unit, PYO, € 9,50
Boeing 747-300 KLM
Consolidated Catalina
Constellation
Delta Dagger, Convair F-102
Douglas C-54 / DC-4 Spirit of Freedom (Berlin Airlift),  PYO files, € 15,00
Douglas C-54 / DC-4 SF Skyway, PYO files € 15,00
Douglas C-54 / DC-4 Avianca,  PYO files, € 15,00
Douglas X-3 Stiletto
Fairey Firefly Mk I
Fokker F27 Friendship (in a number of scales and colours)
Fokker S-14
Fokker G-1 Mercury
GP38-40 Alaska, PYO, € 15,00'
GP38-40 Chessie System, PYO, € 15,00'
Johan de Witt
Lockheed U-2R
Lockheed XFV-1 Salmon
Molen De Graanhalm
Northrop X-4 Bantam
Northrop YB/46 Fl. W.
NS DE 6400
NS Lok 3737
Red Sands Fort
Santa Fe F7-A unit, PYO, € 12,50
Santa Fe F7-B unit, PYo, € 9,50
Santa Fe Sleeper, PYO, €15,00
Sir Nigel Gresley
TX-38
 
 
 
* * *
 
Mijn verzameling foto's van bouwplaten is verhuisd van Flickr naar Tumblr
 
My collection of pictures of paper models has been  moved from Flickr to Tumblr:
 
papermodelsinternational.tumblr.com
 
* * *
 
 
Site Map:
 
Foto's van gebouwde modellen: op deze site kan ik geen grote foto's opnemen. Daarom heb ik nu een begin gemaakt met een account op Flickr. Ga daar naartoe en klik op mijn portret-icoontje om de diverse 'sets' te kunnen bekijken. (Als de link niet werkt kunt U hem eenvoudig in Uw browser kopiλren:  http://www.flickr.com/photos/zeist_bouwplaten/).
Ik ontvang erg graag goede, onbewerkte foto's van door U gebouwde modellen - hoe meer, hoe leuker.
 
Home
> Welcome
> Nieuws / News
> Foto's op Tumblr
> About us / contact
> Gezocht / Looking for...
> AVG Privacy
> uitverkoop / sale
> Boek Gorcum
> print-your-own
 
Info / Contact
> Bestellen / Ordering
> Links
> Tips, informatie (Dutch only)
 
Architectuur / Architecture 
> Diversen / various
> Modern
> Traditioneel / Traditional
> Oudheid / Antiquity
> Postcard models
> Collectors' Items
 
Diversen / Miscellaneous
(In deze afdeling ook veel modellen voor kinderen)
> Card Detail Sets
> Dieren / Animals
> Mechanieken / Automata
> Micromodels
> Tarquin
> Tarquin posters
> Van alles / Miscellaneous (veel voor kinderen)
> Collectors' Items
 
Transport / Military
> Auto's / Cars, Tanks
> Militair / Military
> Treinen / Trains
> Collectors' Items
 
Luchtvaart / Aviation
> Burgerluchtvaart / civil aviation
> Militaire luchtvaart / Military aviation
> Heli's & OFO's
> Ruimtevaart / Space
> Collectors' Items
 
Scheepvaart / Shipping
> Havens en Kaden
> Aparte pagina HMV
> Koopvaardij / Merchant Navy
> Marine / Navy
> Vuurtorens / Lighthouses
> Building instructions Hekking lighthouses
> Zeilvaart / Sail
> Collectors' Items
 
Uitverkoop / Sale
 
* * *