havens / docks / diversen

HMV

Koopv. / Merchant sh.

Marine / Navy

Vuurtorens/lighthouses

Bouwaanwijzingen vuurtorens Hekking

Zeilvaart / Sail

Collectors' Items

PLAKINSTRUCTIES VUURTORENS SJOERD HEKKING.
 
Algemeen:
Onderdelen vóór het knippen of snijden op de vouwlijnen ritsen. Ritsen is het karton net niet helemaal doorsnijden. Lijm met een doorzichtige, sneldrogende lijmsoort. gebruik alleen lijm op basis van aceton, géén waterhoudende lijm!
De genummerde onderdelen moeten op het corresponderende kleine nummer geplakt worden.
Houd tijdens het knippen en plakken de juiste nummervolgorde aan.
Alle delen die GEEL zijn, zijn plakstroken. LET OP: nooit een plakstrook ritsen van een deel dat rond gevormd moet worden!
 
 
 
 
AMELAND
Knip grondplaat 1 uit. Snijd onderdeel 17 uit grondplaat 1. Snijd uit cirkel 2 zo krap mogelijk het verklarende plaatje hoe de onderdelen 17 en 18 geplakt moeten worden. Knip schacht 3 van de vuurtoren uit. Rits vooraf de plakstroken. Rol de schacht een paar keer stevig om een ronde stok, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Knip de brede plakstrook van de schacht af en plak deze voor de helft achter de schacht. Zet de schacht zo in elkaar dat het karton op de naad tegen elkaar (= stotend) geplakt kan worden. Knip het witte vlakje voor deur 6 uit de schacht voordat deze op de gondplaat wordt geplakt.
Knip stroken 4 uit. Plak eerst de gele strook rond de vuurtoren en plak daarna de zwarte strook op de gele, zodat aan de voet van de vuurtoren een verdikking ontstaat. Doe hetzelfde met de rode strook 5 en plak deze boven de zwarte.
Knip deur 6 uit. Doe wat lijm op de gele plakstroken en plak de deur vanuit de binnenkant achter de deuropening.
Knip de 2 treden uit. Plak het grijze blokje op het gele vlakjeboven de eerste trede voor de deuropening.
Cirkel 7 uitknippen en op de schacht plakken. Let erop dat cirkel 7 op zijn kop geplakt wordt.
Van balustrade 8 de plaklipjes ritsen en van het tochthuisje de plakstroken.
Let op: nooit de plakstrook ritsen die in het verlengde van een onderdeel zit! Dit geldt voor de onderdelen met de nummers 8,10,13 en 15.
Balustrade 8 stevig om een ronde stok rollen, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Plak eerst de balustrade aan elkaar en dan pas het tochthuisje. Lijm balustrade 8 op cirkel 7. Richting: zuid-oost. Dit is boven de ingang.
Cirkel 9 in 8 plakken. Lichthuiskuip 10 uitknippen, rondzetten, aan elkaar plakken en op cirkel 9 lijmen.
Consoles 11 als strook gezamelijk ritsen, vouwen en na het drogen van de lijm de consoles pas uitknippen. Vervolgens de consoles stuk voor stuk, met een pincet, onder de balustrade tegen de schacht lijmen.
Cirkel 12 uitknippen en op zijn kop op lichthuiskuip 10 plakken. Balustrade 13 uitknippen, rondzetten, samenplakken en op cirkel 12 lijmen. Cirkel 14 uitknippen en in balustrade 13 op cirkel 12 plakken. Lichthuis 15 uitknippen, rondzetten, samenplakken en op cirkel 14 lijmen. Cirkel 16, met rode rand boven, op lichthuis 15 plakken.
Het koepeltje 17 voorzichtig uitsnijden. De punten van de "ster" stuk voor stuk ritsen en enigszins rondzetten. Alvorens koepeltje 17 in elkaar te zetten, eerst steunvorm 18 in 17 plakken.
Begin bij het in elkaar plakken van koepeltje 17 met de punt met het gele rondje. Lijm daarna punt voor punt op het gele rondje en de steunvorm vast.
Plak ter afsluiting van het koepeltje cirkeltje 19, met daarop de 2 gele cirkeltjes 20, op het koepeltje.
Plak ladder 21 op cirkeltje 20, lijm hem langs het lichthuis en aan de binnenkant van balustrade 13 vast.
Tot slot radar 22 in een druppel (hout)lijm op het koepeltje zetten.
 
BRESKENS
Snijd het ronde grondplaatje 1 uit. Snijd lichthuiskoepel 16 uit het grondplaatje. Plak het ronde grondplaatje op een stevig stukje karton. Snijd grondvlak 2 uit en lijm dit op het ronde grondplaatje.
Rits de vouwlijnen van schacht 3 van de vuurtoren. Snijd de dikke witte lijntjes uit de schacht. Snijd schacht 3 ruwweg uit. Nu eerst de schacht zorgvuldig voorvouwen, dan pas raam- en deuropening uit de schacht snijden. Rits de vouwlijn van de losse plakstrook, voorvouwen en het dikke zwarte streepje uit de plakstrook snijden. Lijm de plakstrook achter de schacht. Let op het raam. Lijm de schacht "stotend" in elkaar. Plak deur 4 achter de schacht. Lijm de schacht op het grondvlak.
Rits van plinten 5 vooraf de vouwlijnen. Snijd de plinten uit en lijm ze tegen de voet van de vuurtoren. Rits van plinten 6 de vouwlijnen. Snijd de plinten uit en lijm deze tegen plinten 5.
Rits consoles 7. Snijd ze nog niet uit, maar lijm ze eerst op elkaar. Dan pas stuk voor stuk uitsnijden en met een druppel houtlijm in de sleufjes in de schacht lijmen.
Snijd de onderkant van omloop 8 uit. Snijd de binnenste 8-hoek uit de omloop. Doe op elke console een druppel houtlijm en schuif de omloop, ondersteboven, over de schacht tot op de consoles.
Rits de vouwlijnen van balustrade 9. Snijd tussen de hekjes (die straks aan de binnenkant komen) de stukjes met het vouwstreepje eruit. Vouw eerst de balustrade tot een 8-hoek. Klap vervolgens de hekjes naar binnen toe en lijm ze vast.
Snijd de bovenkant,omloop 10, uit. Snijd de binnen 8-hoek uit en schuif de omloop over de schacht tot op omloop 8 in balustrade 9.
Rits de vouwlijnen van tochtportaal 11. Zet het tochtportaal in elkaar en lijm het op de omloop tegen de schacht van de vuurtoren.
Snijd 8-hoek 12 uit en lijm deze op de schacht. Rits de vouwlijnen van lichthuis 13. Snijd het lichthuis en zijn losse plakstrook uit. Lijm de plakstrook voor de helft aan het lichthuis. Rol het lichthuis om een rond stokje en lijm het "stotend" aan elkaar. Plak het lichthuis op de vuurtoren.
Knip cirkeltje 14 uit en plak het op het lichthuis. Snijd lichthuiskoepel 16 uit. Rits de vouwlijn van elke punt en buig elke punt m.b.v. een pincet naar binnen toe rond. Snijd steunvorm 15 uit en lijm deze in lichthuiskoepel 16 (zie inzettekening).
Snijd strookje 17 uit en rol dit strak tot een rondje. Lijm de zo ontstane "wasembol" met een druppel houtlijm op de lichthuiskoepel vast.
 
DEN HELDER
Knip grondvlak 1 uit. Zestien-hoek 2 uitknippen en op grondvlak 1 plakken. Deur 3 uitknippen. Schacht 4 van de vuurtoren uitknippen. De plakstroken en de vijftien vouwlijnen heel zorgvuldig ritsen. Elke geritste lijn voorvouwen, zodat de schacht van de vuurtoren een zuivere 16-hoek wordt. Na het voorvouwen de deuropening uit de schacht snijden en deur 3 achter de schacht plakken. Nu de losse plakstrook 4 uitknippen en in het midden ritsen. De plakstrook voorvouwen en voor de helft achter de schacht lijmen. Wanneer de lijm droog is, de andere helft van lijm voorzien en de schacht "stotend" aan elkaar plakken. Na het drogen van de lijm de schacht op het grondvlak plakken.
Het is verstandig de plintstroken 5 en 6 niet eerst op de aangegeven plaatsen te ritsen, maar deze eenvoudigweg, bij de deuropening te beginnen, rond de voet van de vuurtoren te lijmen. Eerst plintstrook 5 en daarna plintstrook 6 op 5 lijmen. Tenslotte tree 7 voor de deur lijmen.
Cirkel 8 sluit de schacht aan de bovenkant af en moet op zijn kop geplakt worden.
Balustrade 9 met tochtportaal zorgvuldig ritsen, alle geritste lijnen voorvouwen, en vervolgens balustrade 9 om een rond stokje rondzetten, zodat het karton vanzelf rond blijft staan.
Let op: plakstroken die het verlengde van een onderdeel zijn nooit ritsen. Dit geldt voor de
onderdelen met de nummers 9,11,14,16 en de zijkanten van schotelantenne 1 en 2.
Na het lijmen van balustrade 9, dit onderdeel in de goede richting - ZUID - op cirkel 8 lijmen. Cirkel 10 in de balustrade op 8 lijmen. Lichthuiskuip 11 rondzetten en op 10 lijmen. Cirkel 12 op cirkel 13 lijmen en beiden op hun kop op lichthuiskuip 11 lijmen. Balustrade 14 rondzetten en op cirkel 13 plakken. Cirkel 15 in balustrade 14 op cirkel 13 plakken.
Lichthuis 16 rondzetten en op cirkel 15 plakken. Cirkel 17, met rode rand, vormt de afsluiting van het lichthuis.
Koepeltje 18, dat er in zijn uitslag uitziet als een "ster", heel omzichtig uitknippen. De punten van de "ster" ritsen en enigszins rondzetten. Vervolgens steunvorm 19 uitknippen en deze in de uitslag van het koepeltje plakken (zie inzettekening). Begin bij het plakken van het koepeltje met de punt waaraan het gele rondje zit en plak vervolgens punt voor punt op het gele rondje vast. Het gele rondje 20 vormt de afsluiting van het koepeltje en is de basis voor ladder 21. Ladder 21 eerst iets rondzetten, daarna op 20 lijmen en aan de onderzijde met een tipje lijm aan de binnenkant van balustrade 9 vastplakken. Op het gele rondje van ladder 21 het opgerolde strookje 22 lijmen. Plak hierop weer het rode rondje 23. Radar 24 in het midden ritsen, vouwen, samenlijmen en in een druppel houtlijm op 23 vastzetten.
Consoles 25 eerst gezamelijk ruwweg uitknippen, ritsen en op elkaar lijmen. Na het drogen van de lijm de consoles stuk voor stuk uitsnijden en voorzien van een druppel houtlijm tegen de schacht onder de omloop plakken. Het radiobaken bestaat uit twee schotelantennes met twee antennebordessen. Op de aparte inzettekening kan de plaats afgelezen worden waar beiden geplakt moeten worden. De plakstrook voor antennebordes 1 wordt verkregen door de twee dikke lijnen uit het cirkeldeel te snijden. Nu kan het bordes onder omloop 8 over de consoles geschoven worden. De binnenkant van de balustrade kan nu, van lijm voorzien, dienen als plakstrook. Antennebordes 2 wordt met de dikte van het karton van lijm voorzien tegen de schacht van de vuurtoren geplakt en ook hier kunnen beide uiteinden van de balustrade als plakstrook dienstdoen.
Schotelantennes 1 en 2  zijn gelijk aan elkaar. Knip eerst de voor- en achterkant uit. Knip de achterkant tot het midden in. Plak het karton tot over het gele plakstrookje, zodat de achterkant bol komt te staan. Knip de zijkanten, rits de plakstroken en zet ze rond. Plak voor- en achterkant aan de zijkant vast. Doe een druppel houtlijm aan de achterkant en aan de onderkant van de schotelantenne en houd deze even op de plaats tot deze vanzelf blijft hangen (zie ook inzettekening).
 
HAAMSTEDE
Begin met het uitsnijden van grondplaat 1. Knip de binnencirkel met de onderdelen 38 en 39 eruit. Knip grondplaat 2 uit en plak deze op grondplaat 1. Snijd ook uit grondplaat 2 het kleine binnencirkeltje. Snijd de natuurstenen stoep en de twee treden no's 3 uit. Plak de twee treden op de stoep en lijm het geheel voor de ingang. De schacht van de toren 4 met zijn losse plakstrook uitsnijden. De plaklipjes aan de onderkant ritsen en voorvouwen. Om de schacht mooi rond te krijgen moet deze stevig om een ronde stok gerold worden, net zolang tot deze vanzelf rond blijft staan. Geef ook de losse plakstrook een ronding alvorens deze aan de schacht vast te plakken. Plak de losse plakstrook voor de helft, rechts aan de schacht vast, om daarna de schacht van de toren rond te plakken. Plak de natuurstenen stoep 5 voor de achterdeur op de grond. Dan de toren op de grondplaat (1 en 2) lijmen. Knip de halfronde ombouw 6 uit. Rits alle vouwlijnen, snijd raam- en deuropeningen uit. Rol het gedeelte met de spitsboogvensters om een ronde stok, zodat het enigszins rond blijft staan. Plak ramen 7 (4x) en deuren 8 (2x) achter de raam- en deuropeningen. Lijm halfronde ombouw 6 op het grondvlak en tegen de toren. Voordeurpartij 9 en 10 uitknippen. Van front 9 de vouwlijnen ritsen. Lijm 10 achter 9. Vervolgens de totale ingangspartij tegen de halfronde ombouw 6 plakken. Knip de hardstenen stoepen 11 uit en plak deze voor deuren 8. Dak 12 uitsnijden, plakstroken ritsen en het dak een beetje bol buigen. Dak 12 op de halfronde ombouw en tegen de toren plakken. Dakje 13, boven ingang, uitsnijden, in het midden ritsen en op dak 12 plakken. Plinten 14 om de halfronde ombouw, plinten 15 op voordeurpartij en plinten 16 rond de schacht van de toren plakken. Daklijsten 17 onder dakrand 12 lijmen. Aansluitrand 18 tegen de toren bij dak 12 lijmen. Kapiteel 19 uitsnijden en de losse plakstrook van 19 voor de helft achter 19 lijmen. Vervolgens het kapiteel om een ronde stok rollen en stotend lijmen. De randversiering 20 rond 19 plakken. Strook 21 weer rond 20. Tot slot het kapiteel, met een beetje lijm aan de binnenkant, op de toren schuiven.          Let op: denk bij hierbij aan de plakrichting - zuid. Als afwerking, strook 22 precies langs de onderrand van kapiteel 19 plakken. Vervolgens cirkel 23 uitknippen en op het kapiteel plakken. De lantaarn begint met het uitknippen van de cirkels 24 en 25. Lijm 24 en 25 op elkaar en neem de plakrichting met potlood op de andere kant over. Knip balustrade 26 uit, rits de plakstrook, zet de balustrade een beetje bol en lijm hem op de onbedrukte kant van 25 op het uitkragende gedeelte. Opvulring 27 op 25 lijmen. Ring 28 weer op vulring 27 plakken. Omloop 29, met een deel van de kustwachtpost, uitsnijden. Plaklipjes ritsen en de losse plakstrook van 29 voor de helft achter de omloop plakken. Voor het rondlijmen eerst de 2 dikke zwarte lijntjes uit de omloop snijden, dit i.v.m. het vastplakken van balustrade 26. Omloop 29 op ring 28 plakken. Let op: denk hierbij aan de plakrichting. Cirkel 30 uitknippen en in omloop 29 lijmen. Lichthuis 31 uitknippen, de plaklipjes ritsen en de losse plakstrook voor de helft achter het licht-huis plakken. Daarna het lichthuis stevig om een ronde stok rollen en stotend lijmen. Onderdeel 32 rond rollen. De 2 flapjes met deuren van de kustwachtpost niet. Dit onderdeel om lichthuis 31 plakken en de beide flappen met deuren zo vouwen dat ze straks tegen omloop 29 geplakt kunnen worden. Vervolgens het lichthuis in de omloop plakken. Uit lichthuisomloop 33 zorgvuldig het binnencirkeltje snijden en op z'n kop over het lichthuis, op het dak van de kustwachtpost lijmen. Balustrade 34 rond het lichthuis en balustrade 35 rond het dak van de kustwachtpost plakken. Daarna uit onderdeel 36 het binnencirkeltje snijden, het onderdeel over het lichthuis schuiven en in de balustrades lijmen.Als afsluiting rondje 37 uitknippen en op het lichthuis plakken.Nu pas het gehele lamphuis op de toren plakken. Het bolvormig koepeltje 38, dat er nu nog als een ster uitziet, uitsnijden. Op de cirkel de punten van de ster ritsen en de punten, punt voor punt vouwen en een beetje bolbuigen.
Steunvorm 39 in 38 lijmen. Zie hiervoor aparte inzettekening. Vervolgens van 38, punt voor punt op steunvorm 39 lijmen. Begin met de punt met het gele rondje. Knip ladder 40 uit. Buig deze van boven een beetje rond en lijm deze vanaf het koepeltje, langs het lichthuis, door de uitsparingen, aan de binnenzijde van de omloop vast. Rol strook 41 tot een stevig rolletje op en lijm dit op het koepeltje. Lijm tot slot radar 42 in een druppel houtlijm op 41.
 
HARLINGEN
Snijd de vierkante grondplaat 1 uit. Snijd onderdelen 15,17,10,13 en 16 uit de grondplaat. Plak de grondplaat op een stevig stukje karton. Snijd grondvlak 2 uit. Lijm grondvlak 2 op de vierkante grondplaat 1. Treden 3 uitsnijden. Lijm eerst de grote trede op grondvlak 2 en daarna de kleinere grijze op de grote. Snijd schachtdeel 4 (west) van de vuurtoren uit. Rits de vouwlijnen van de plakstroken. Schachtdeel 4 nog niet op het grondvlak lijmen. Snijd deur 5 uit en plak deze achter schachtdeel 4. Snijd de raamopeningen uit schachtdeel 4. Snijd raamdorpels 6 uit en snijd ook de raamopeningen uit. Plak raamdorpels 6 achter de raamopeningen van schachtdeel 4. Snijd ramen 7 uit en plak deze achter raamdorpels 6. Snijd schachtdeel 8 (zuid) van de vuurtoren uit. Rits de vouwlijnen. Maak ook nu eerst het schachtdeel helemaal klaar. Snijd de raamopeningen uit, plak raamdorpels 9 achter de raamopeningen en plak daar ramen 10 weer achter. Doe hetzelfde met schachtdelen 11 en 14. Bij schachtdeel 11 (oost) behoren raamdorpels 12 en ramen 13. Bij schachtdeel 14 (noord) behoren raamdorpels 15 en ramen 16. Als alle schachtdelen klaar zijn worden ze aan elkaar geplakt. Let hierbij op de aanduiding noord-oost-zuid-west. Plak de schacht op de grondplaat. Van uitkraging 17 (west) eerst de vouwlijnen ritsen, dan pas uitsnijden. Snijd de raamopeningen eruit. Snijd uit onderdeel 18 de ramen 19.
Let op: snijd ramen 19 heel zorgvuldig uit, zonder onderdeel 18 (= het wit) stuk te snijden. Onderdeel 18 is straks nodig als verdikking (reliëf) van uitkraging 17.
Doe hetzelfde met uitkraging 20 (zuid), 23 (oost) en 26 (noord). Snijd dak 29 uit en lijm dit op de vuurtoren. De schacht kan nu met zijn uitkragingen goed in model gebracht worden.
 
In 1998 is de vuurtoren verbouwd; daarom dit SUPPLEMENT VERBOUWING.
Begin met het maken van gaatjes ter grootte van een cocktailprikker in de hoekpunten van de onderdelen 29-1 en 29-3. Snijd grondvlak 29-1 uit en lijm het op de vuurtoren. Rits van uitkijkpost 29-2 eerst alle vouwlijnen. Vervolgens de uitkijkpost uitknippen en de losse plakstrook voor de helft hieraan vast lijmen. Lijm de uitkijkpost in elkaar en op grondvlak 29-1. Snijd onderkant dakvlak 29-3 uit en lijm dit op de uitkijkpost. Rits en snijd de rode steunpalen 29-4 uit en lijm ze tussen 29-1 en 29-3 (of vervang ze voor roodgeverfde cocktailprikkers). Snijd bodemplaat 29-5 uit en lijm deze op de uitkijkpost. Snijd uit het transparant de rode balustrade 29-8 (=29-6). Rits de plakstroken. Lijm de losse plakstrook voor de helft achter de balustrade en lijm hem in elkaar op grondvlak 29-5. Knip cirkel 29-7 uit en lijm deze in de balustrade. Rits van lichthuis 29-8 eerst alle vouwlijnen. Snijd het lichthuis uit en lijm de losse plakstrook voor de helft aan het lichthuis. Rol het lichthuis een paar keer stevig om een ronde stok, zodat deze vanzelf rond blijft staan en lijm het lichthuis aan elkaar. Lijm het lichthuis in de balustrade op cirkel 29-7. Knip cirkel 29-9 uit en lijm deze op het lichthuis.
Nu weer terug naar de bouwkaart. Cirkel 29-9 is hetzelfde als cirkel 31.
Knip cirkel 31 uit en lijm deze op het lichthuis. Snijd lichthuiskoepel 33 uit. Rits de vouwlijn van elke punt. Rol bovendien elke punt rond naar binnen. Knip steunvorm 32 uit en lijm deze in lichthuiskoepel 33. Lijm van de lichthuiskoepel punt voor punt op de steunvorm (zie hiervoor ook de aparte inzettekening). Lijm de lichthuiskoepel op het lichthuis.
Snijd ladder 34 uit en lijm deze op lichthuiskoepel 33. Snijd strookje 35 uit. Rol het strookje zo strak mogelijk op en lijm de zo ontstane "wasembol" op de lichthuiskoepel. Steek een speld door de wasembol en de lichthuiskoepel. Snijd windwijzer 36 uit en lijm deze tegen de speld vast. Rits de vouwlijnen van muurtjes 37 en 38. Snijd de dikke zwarte lijnen uit het "onderste" muurtje. Vouw muurtje 37 dubbel en lijm het tegen elkaar. Plak muurtje 37 rechts van de vuurtoren op het grondvlak in een paar druppels houtlijm. Doe hetzelfde met muurtje 38. Lijm muurtje 38 links van de vuurtoren.
 
HELLEVOETSLUIS
Snijd grondplaat 1 uit. Snijd uit de grondplaat lichthuiskoepel 14. Lijm de grondplaat op een stevig stuk karton.
Snijd grondplaat 2 uit en lijm deze op grondplaat 1.
Snijd schacht 3 en zijn losse plakstrook uit. Rits de vouwlijnen. Lijm de losse plakstrook voor de helft achter de schacht. Rol vervolgens de schacht een paar keer stevig om een ronde stok, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Lijm de schacht tot een cilinder.
Snijd deur 4 uit. Doe wat lijm op de plakrand en lijm de deur in de schacht, achter de deuropening. Lijm de schacht op het grondvlak. Let op: deur = noord.
Plint 5 uitsnijden. Het kleine rondje boven de deur uitsnijden. De plint een paar keer stevig om een ronde stok rollen, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Schuif de plint over de schacht en lijm hem vast.
Snijd plint 6 uit. Rol de plint stevig om een ronde stok, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Lijm de plint rond de voet van de schacht. Stroken 7 - 1,2 en 3 uitsnijden en rond rollen. Lijm eerst strookje 1 boven plint 5 om de schacht, daarna strookje 2 en als laatste strookje 3. Snijd onderkant 8 van de omloop uit. Lijm de omloop op de schacht. Snijd balustrade 9 en zijn losse plakstrook uit. Lijm de losse plakstrook voor de helft achter de balustrade. Rits de vouwlijn. Rol de balustrade stevig om een ronde stok, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Lijm de balustrade aan elkaar en plak hem op de omloop. Knip bovenkant 10 van de omloop uit en plak deze binnen de balustrade  op de schacht. Snijd zwarte strook 11 uit en lijm deze onder langs de balustrade. Snijd lichthuis 12 en de losse plakstrook uit. Rits de vouwlijnen. Lijm de losse plakstrook voor de helft achter het lichthuis. Rol het lichthuis een paar keer stevig om een ronde stok, zodat dit vanzelf rond blijft staan. Lijm het lichthuis in elkaar en plak het op de omloop. Knip cirkeltje 13 uit en lijm dit op het lichthuis. Snijd lichthuiskoepel 14 uit. Rits de vouwlijn van elke punt. Buig elke punt rond, naar binnen toe, m.b.v. een pincet. Snijd steunvorm 15 uit en lijm deze in lichthuiskoepel 14 (zie inzettekening). Snijd rood strookje 16 uit. Rol dit strookje zo strak mogelijk op en lijm het aldus ontstane rondje op de lichthuiskoepel. Snijd wasembol 17 met windwijzer eerst ruwweg uit. Rits de vouwlijn en lijm de wasembol dubbel. Snijd vervolgens de wasembol zo zorgvuldig mogelijk uit. Doe een druppel houtlijm op het rondje van de lichthuiskoepel en zet de wasembol hierin vast. Rits consoles 18. Snijd ze nog niet uit, maar lijm eerst de twee stroken dubbel. Na het drogen van de lijm de consoles stuk voor stuk uitsnijden en meteen op zijn plaats onder de omloop tegen de schacht lijmen. Gebruik van een pincet is aan te bevelen.
 
HOEK VAN HOLLAND
HOGE LICHT
Knip het ronde grondvlak 1 uit. Snijd uit het grondvlak de binnencirkel met de onderdelen 19,20 en 21. Knip grondvlak 2 uit en plak dit op grondvlak 1. Snijd trede 3 en 4 uit. Lijm trede 3 op het grondvlak en lijm trede 4 op 3. Snijd schacht 5 van de vuurtoren uit. Rits de vouwlijnen. Snijd de plakstrook voor schacht 5 uit en lijm deze voor de helft achter schacht 5. Wanneer de lijm goed droog is, schacht 5 stevig om een ronde stok rollen, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Vervolgens de plakstrook met lijm insmeren en de schacht "stotend" lijmen. De schacht nog niet op het grondvlak lijmen. Snijd eerst deur 6 uit. Doe wat houtlijm op de randen van de plakstrook van deur 6 en lijm deur 6 achter schacht 5. Lijm nu schacht 5 van de vuurtoren op grondvlak 2. Snijd plint 7 uit en lijm deze rond de voet van de vuurtoren.
Knip onderkant 8 van de torenomloop uit en lijm deze op schacht 5. Denk aan de richting - zuid-oost! Snijd balustrade 9 van de torenomloop uit en plak deze in balustrade 9 op onderkant 8. Snijd lichthuiskuip 11 uit. Rits de vouwlijnen en plak de losse plakstrook aan lichthuiskuip 11. Als de lijm goed droog is, de lichthuiskuip stevig om een rond stokje rollen en de lichthuiskuip "stotend" lijmen. Lijm lichthuiskuip 11 in de omloop.
Tussenvloer 12 uitknippen en op zijn kop op de lichthuiskuip plakken. Balustrade 13 uitsnijden, de vouwlijnen ritsen en op tussenvloer 12 lijmen. Bovenkant 14 van de tussenvloer uitknippen en in balustrade 13 op tussenvloer 12 plakken. Lichthuis 15 uitsnijden. De vouwlijnen ritsen. De losse plakstrook aan het lichthuis lijmen en na het drogen van de lijm om een rond stokje rollen. Lijm lichthuis 15 op tussenvloer 14.
Snijd tochtportaal 16 uit. Rits de vouwlijnen. Snijd in het midden de dikke zwarte lijntjes eruit. Rol het tochtportaal met behulp van een rond stokje half-rond en lijm het tegen lichthuiskuip 11 en lichthuis 15. Knip dakje 17 uit en lijm dit op tochtportaal 16. Knip dakplaatje 18 uit en lijm dit op lichthuis 15. Snijd koepel 19 uit. Rits van elke punt de vouwlijn. Knip steunvorm 20 voor koepel 19 uit en lijm deze in koepel 19. Geef elke punt met behulp van een pincet een ronding naar binnen toe en lijm punt voor punt op de steunvorm. (zie inzettekening). Lijm vervolgens koepel 19 op dakplaatje 18. Knip ladder 21 uit en lijm deze op koepel 19. Knip strook 22 uit en rol deze stevig op. De zo onstane wasembol op koepel 19 lijmen.
Als laatsten worden consoles 23 en 24 onder de omloop tegen de schacht gelijmd. De consoles eerst ruwweg uitsnijden en in het midden ritsen en samenplakken. Daarna stuk voor stuk uitsnijden en met een druppel houtlijm op hun plaats lijmen.
 
HOEK VAN HOLLAND
LAGE LICHT
Knip het ronde grondvlak 1 uit. Snijd uit het grondvlak de binnencirkel met de onderdelen 16,17 en 18. Knip grondvlak 2 uit en plak dit op grondvlak 1. Snijd schacht 3 van de vuurtoren uit. Rits de vouwlijnen. Snijd de losse plakstrook voor schacht 3 uit en lijm deze voor de helft achter schacht 3. Wanneer de lijm goed droog is, schacht 3 stevig om een ronde stok rollen, zodat de schacht vanzelf rond blijft staan. Vervolgens de plakstrook met lijm insmeren en de schacht "stotend" lijmen. De schacht op het grondvlak lijmen. Snijd  ingangsportaal 4 uit. Rits de vouwlijnen en lijm het ingangsportaal tegen de schacht van de vuurtoren en op het grondvlak. Knip deur 5 uit. Doe wat houtlijm op de randen en plak de deur achter de deuropening van het ingangsportaal. Knip dak 6 uit. Rits het dak in het midden en plak het op het ingangsportaal. Snijd plint 7 uit en lijm deze rond de voet van de vuurtoren. Snijd plinten 8 uit en lijm deze langs de voet, links en rechts, van het ingangsportaal.
Knip cirkels 9,10 en 11 uit. Lijm cirkel 9 op zijn kop op de schacht van de vuurtoren. Lijm cirkel 10 op 9. Ook op zijn kop. Lijm cirkel 11 op 10. Snijd balustrade 12 uit. Rits de vouwlijnen en plak de losse plakstrook voor de helft achter de balustrade. Lijm de balustrade rond, "stotend" aan elkaar. Lijm balustrade 12 op cirkel 11. Knip bovenkant 13 van de omloop uit en lijm deze in de balustrade op 11. Snijd lichthuis 14 uit. Rits de vouwlijnen. Plak de losse plakstrook voor de helft achter het lichthuis. Als de lijm droog is, het lichthuis stevig om een ronde stok rollen en "stotend" samenplakken. Dakplaatje 15 uitsnijden en op lichthuis 14 plakken. Snijd koepel 16 uit. Rits van elke punt de vouwlijn. Knip steunvorm 17 voor koepel 16 uit en lijm deze in koepel 16. Geef elke punt met behulp van het pincet een ronding naar binnen toe en lijm punt voor punt op de steunvorm (zie inzettekening).
Lijm vervolgens koepel 16 op dakplaatje 15.
Knip ladder 18 uit en lijm deze op koepel 19. Knip strookje 19 uit en rol dit stevig op. Dit wordt de zgn.wasembol die op koepel 16 gelijmd wordt.
 
IJMUIDEN
HOGE LICHT
Snijd tekstring 1 uit. Snijd de binnenvorm uit. Rits aan de achterkant de vouwlijnen van de plaklipjes. Snijd talud 2 uit. Snijd de binnenvorm uit. Rits de vouwlijnen van de plaklippen. Plak de losse plakstrook voor de helft achter talud 2. Even laten drogen en het talud samenplakken. Lijm talud 2 op tekstring 1. Snijd grondvlak 3 uit. Snijd treden 4 uit. Lijm ze op elkaar en plak de treden op het grondvlak. Lijm grondvlak 3 op talud 2. Snijd vuurtorenvoet 5 uit. Rits de vouwlijnen. Lijm de losse plakstrook voor de helft achter de vuurtorenvoet. Even goed laten drogen. Vervolgens de vuurtorenvoet een paar keer stevig om een ronde stok rollen zodat deze vanzelf rond blijft staan. Daarna de vuurtorenvoet samenplakken. Deur 6 uitknippen. De deuropening uit de vuurtorenvoet knippen. Deur 6 achter de deuropening plakken. Vuurtorenvoet 5 op grondvlak 3 lijmen. Snijd zwarte plint 7 uit. Rol deze rond en lijm hem om vuurtorenvoet 5. Knip cirkel 8 en 9 uit. Lijm cirkel 9 op de vuurtorenvoet. Lijm cirkel 8 op cirkel 9. Snijd het onderste deel van de uitstulping 10 uit. Rits de vouwlijnen. Lijm de losse plakstrook voor de helft achter het onderdeel. Even laten drogen en vervolgens samenplakken. Lijm het onderste deel van de uitstulping op de vuurtorenvoet. Snijd het bovenste deel van de uitstulping 11uit. Rits de vouwlijn. Lijm de losse plakstrook voor de helft achter het onderdeel. Even laten drogen en vervolgens samenplakken. Lijm het bovenste deel van de uitstulping op het onderste deel van de uitstulping. Knip plakstrook 11a uit en lijm deze voor de helft in het bovenste deel van de uitstulping. Knip schachtdeel 12 uit. Lijm deze aan plakstrook 11a op de uitstulping. Knip plakstrook 12a uit en lijm deze in het schachtdeel. Snijd schacht 13 en zijn losse plakstrook uit. Lijm de losse plakstrook voor de helft achter schacht 13. De lijm goed laten drogen. Daarna de schacht een paar keer stevig om een ronde stok rollen, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Dan de schacht tegen elkaar lijmen. Schacht 13 op de vuurtorenvoet lijmen. Onderkant torenomloop 14 uitknippen en op zijn kop op de schacht plakken. Consoles 15 als strook gezamenlijk ritsen, vouwen en na het drogen van de lijm, de consoles stuk voor stuk uitknippen. Elke console even in de houtlijm dopen en met een pincet onder de omloop tegen de schacht lijmen. Rits van balustrade 16 eerst alle vouwlijnen. Snijd de balustrade uit en lijm de losse plakstrook voor de helft achter de balustrade. Als de lijm goed droog is, de balustrade om een ronde stok rollen en daarna samenplakken. Daarna het tochthuisje in elkaar plakken. Lijm de balustrade op de omloop. Knip de bovenkant van torenomloop 17 uit en lijm deze in balustrade 16. Let op richting - oost=achterkant toren. Rits van lichthuiskuip 18 de vouwlijnen. Snijd de lichthuiskuip uit. Lijm de losse plakstrook achter de lichthuiskuip. Laat de lijm goed drogen. Vervolgens de lichthuiskuip een paar keer stevig om een ronde stok rollen, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Dan de lichthuiskuip samenplakken. Knip de onderkant van het zeembordes 19 uit en lijm deze in de juiste positie op de lichthuiskuip. Rits van balustrade 20 de vouwlijn. Snijd de balustrade uit. Lijm de losse plakstrook voor de helft achter de balustrade. Laat de lijm goed drogen. Rol de balustrade een paar keer stevig om een ronde stok en lijm deze in elkaar. Lijm de balustrade op het zeembordes. Knip zeembordesvloer 21 uit en lijm deze op zeembordes 19 in balustrade 20. Rits van lichthuis 22 eerst de vouwlijnen. Snijd het lichthuis uit en lijm de losse plakstrook voor de helft achter het lichthuis. Laat de lijm goed drogen. Rol het lichthuis een paar keer stevig om een ronde stok en lijm het lichthuis in elkaar. Plak het lichthuis op het zeembordes. Knip cirkel 23 uit en lijm deze op lichthuis 22. Het koepeltje 25 uitsnijden. De vouwlijnen van elke punt ritsen en elke punt m.b.v. het pincet vooraf rondzetten. Alvorens koepeltje 25 in elkaar te zetten, eerst steunvorm 24 in het koepeltje lijmen (zie inzettekening). Ladder 26 uitsnijden. Van boven een beetje rond buigen. Een druppel houtlijm op het koepeltje. De ladder door het sleufje van het zeembordes steken en met het rondje op het koepeltje lijmen. Strookje 27 wordt de wasembol. Het strookje stevig oprollen en op het koepeltje lijmen.
 
IJMUIDEN
LAGE LICHT
Snijd tekstring 1uit. Snijd cirkel 15 uit de tekstring. Snijd grondvlak 2 uit en lijm dit op de tekstring. Snijd treden 3 uit. Lijm de grote trede eerst op het grondvlak en lijm daarop de kleine trede. Snijd vuurtorenvoet 4 uit. Plak de losse plakstrook voor de helft achter de vuurtorenvoet. Laat de lijm goed drogen. Rol de vuurtorenvoet een paar keer stevig om een ronde stok, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Knip de deuropening eruit. Lijm de vuurtorenvoet in elkaar. Knip deur 5 uit en lijm deze achter de deuropening. Snijd plint 6a en 6b uit. Plint 6b is een vulstrookje om de plint dikker te maken. Lijm plint 6b om de voet. Rits plint 6a zodat deze knikjes krijgt en lijm ook deze om de vuurtorenvoet. Snijd cirkels 7 en 8 uit. Lijm cirkel 7 op de vuurtorenvoet. Lijm cirkel 8 op 7. Snijd het onderste deel van de uitstulping 9 uit. Rits de vouwlijnen. Lijm de losse plakstrook voor de helft achter het onderdeel. Even goed laten drogen, daarna samenplakken. Lijm het onderste deel van de uitstulping 9 op de vuurtorenvoet. Rits van bovendeel uitstulping 10 de vouwlijnen. Knip het onderdeel uit en lijm dit op het onderste deel van de uitstulping 9. Knip de losse plakstrook 10a en lijm deze in het bovendeel van uitstulping 10. Knip bovenste deel uitstulping 11 uit en lijm deze op plakstrook 10a tegen bovendeel uitstulping 10. Knip plakstrook 11a uit. Inknippen op de aangegeven plaatsen en lijm de plakstrook achter het bovenste deel van uitstulping 11. Rits van vuurtorenschacht 12 de vouwlijnen. Snijd de vuurtorenschacht uit en lijm de losse plakstrook voor de helft achter de schacht. Let op: de plakstrook is te kort. Vanaf de bovenkant passend maken. Laat de lijm goed drogen. Daarna de schacht een paar keer stevig om een ronde stok rollen, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Vervolgens samenplakken en op de vuurtorenvoet plakken. Knip cirkels 13, 14 en 15 uit. Lijm cirkel 14 op 15, 13 op 14 en lijm het geheel ondersteboven op vuurtorenschacht 13. Rits de vouwlijn van balustrade 16. Snijd de balustrade uit. Let op: de balustrade is te kort voor de omtrek - dat hoort zo! De opening zit aan de west-zijde voor de ramen van het lichthuis. Knip omloop 17 uit en lijm de cirkel in balustrade 16 op de vuurtorenschacht. Rits van lichthuis 18 de vouwlijnen. Snijd het lichthuis uit en lijm de losse plakstrook voor de helft achter het lichthuis. Laat de lijm goed drogen. Daarna het lichthuis een paar keer stevig om een rond stokje rollen. Vervolgens samenplakken en het lichthuis op de vuurtoren lijmen. Cirkel 19 uitsnijden en op het lichthuis plakken. Het koepeltje 21 uitsnijden. De vouwlijn van elke punt ritsen en elke punt m.b.v. het pincet vooraf rondzetten. Alvorens het koepeltje 21 in elkaar te lijmen eerst steunvorm 20 in het koepeltje plakken (zie inzettekening). Strookje 22 wordt de wasembol. Het strookje stevig oprollen en op het koepeltje lijmen. Steek een dunne speld door de wasembol en het koepeltje. Laat de speld een stukje uitsteken en lijm windwijzer 23 met een beetje houtlijm aan de speld.
 
KATWIJK-AAN-ZEE
Snijd grondvlak1 eerst ruwweg uit. Plak het grondvlak op een stevig stukje karton en snijd vervolgens het grondplaatje netjes uit. Rits de vouwlijnen van talud 2 en snijd talud 2 uit. Snijd het vierkantje uit talud 2. Snijd de twee losse plakstroken uit.  Let op: de losse plakstroken niet ritsen. Plak de twee losse plakstroken voor de helft aan talud 2. Plak vervolgens ook de andere helften van de losse plakstroken vast, zo dat talud 2 bol komt te staan. Plak talud 2 op grondvlak 1. Rits de vouwlijnen van taludmuur 3 en snijd hem uit. Vouw het bovenste randje zo om dat het tegen de binnenkant geplakt kan worden. Plak taludmuur 3 op grondvlak 1. Duw talud 2 zo ver omhoog dat het precies onder het randje van taludmuur 3 komt en plak het vast. Rits de vouwlijnen van schachtdeel 4 en snijd deze uit. Snijd de raamopening uit schachtdeel 4. Rits de vouwlijnen van raamnis 5 en snijd hem uit. Plak de raamnis achter de raamopening. Als dit te moeilijk is, plak dan raamnis 5 plat achter de raamopening. Rits schachtdeel 6 en snijd hem uit. Snijd de raamopeningen en de deuropening uit. Snijd raamnissen 7 uit en volg dezelfde werkwijze als bij raamnis 5. Rits de vouwlijnen van deurnissen 8 en snijd ze uit, ook de deuropeningen. Plak ze van groot naar klein op elkaar. Plak het in z'n geheel achter schachtdeel 6. Snijd deur 9 uit en plak hem achter deurnissen 8.  Rits schachtdelen 10 en 11 en snijd ze uit. Plak de schachtdelen zo aan elkaar dat er een vierkante koker ontstaat. Let hierbij goed op de noord-, oost-, zuid- en westrichting. Plak de schacht op grondvlak 1 door de schacht voorzichtig door talud 2 te duwen. Rits trap 12 een snijd hem uit. Snijd de zijkanten van trap 12 uit. Plak trap 12 tegen de schacht. Plak de zijkanten tegen trap 12. Snijd afdekplaat 13 uit en plak hem op de bovenkant van de schacht. Rits de vouwlijnen van kroonlijst 14, snijd hem uit. Plak de kroonlijst op afdekplaat 13, zo dat de zijkanten van kroonlijst 14 schuin komen te staan. Rits balustrade 15 en snijd hem uit. Vouw hem tot een vierkant en plak hem dicht. Vouw het bovendeel van de balustrade naar binnen en plak hem dicht zodat de plakstrook ertussen zit. Plak balustrade 15 op kroonlijst 14. Let op west.
Snijd vloer 16 uit en plak hem in balustrade 15. Snijd roosterplaten 17 uit en plak het op vloer 16. Rits de vouwlijnen van lichthuis 18. Snijd hem uit en plak hem dicht. Rits tochthuisje 19 en snijd hem uit. Vergeet dakje 20 niet. Plak tochthuisje 19 tegen lichthuis 18 op vloer 16. Lijm dakje 20 op het tochthuisje. Rits de vouwlijnen van lantaarn 21 en snijd hem uit. Rol hem een beetje rond en zet lantaarn 21 met een druppel houtlijm en m.b.v een pincet in elkaar. Plak nu lantaarn 21 tegen lichthuis 18. Snijd dekplaat 22 uit en plak hem bovenop lichthuis 18. Rits de vouwlijnen van dak 23 en snijd het uit. Plak dak 23 dicht zodat er een puntdakje ontstaat. Lijm dak 23 op dekplaat 22. Rits dak platen 24. Snijd ze uit en plak ze zo op dak 23 dat er tussen de dakplaten opstaande randjes ontstaan. Een pincet is hierbij een erg handig hulpmiddel. Rits windwijzer 25 en snijd hem uit. Plak hem dubbel en zet hem met een druppel houtlijm vast op het dak.
Snijd vlaggen 26 uit. Plak ze op elkaar. Lijm vlag 26 met houtlijn aan de zijkant van lichthuis 18. 
 
MAASVLAKTE
Knip het ronde grondvlak 1 uit. Snijd uit het grondvlak de binnencirkel met de tekening van het bovenaanzicht van de vuurtoren. Knip grondvlak 2 uit en plak dat op grondvlak 1. Snijd schacht 3 van de vuurtoren uit. Rits de vouwlijnen en vouw deze voor. Let op: de schacht nog niet aan elkaar plakken. Snijd de deuropening uit de schacht. Snijd trap 5 uit. Rits de vouwlijnen en lijm trap 5 in de deuropening. Snijd deur 7 uit en lijm deze achter de schacht. Snijd gedenkplaat 6 (met sonnet van Max Dendermonde) en lijm deze op de schacht. Nu kan de schacht aan elkaar en op het grondvlak geplakt worden. Snijd trapleuningen 8 uit. Rits de vouwlijnen en lijm ze links en rechts aan trap 5. Snijd bordes 9(de onderkant)uit. Snijd de binnen-achthoek uit het bordes. Snijd balustrade 10 uit. Rits de vouwlijnen en plak de losse plakstrook aan de balustrade. Lijm balustrade 10 aan elkaar en lijm deze op de witte kant van bordes 9. Snijd bordes 11 uit. Snijd de binnen-achthoek uit. Lijm bordes 11 in balustrade 10 op bordes 9. Doe heel dun houtlijm op de zwarte lijn rond de schacht van de vuurtoren, waar het bordes komen moet. Schuif het bordes over de schacht tot deze zwarte lijn.
Knip achthoek 12 uit. Snijd balustrade 13 uit. Rits de vouwlijnen. Lijm de losse plakstrook aan de balustrade. Lijm de balustrade aan elkaar op de witte kant van achthoek 12. Knip achthoek 14 uit. Lijm achthoek 14 in balustrade 13 op achthoek 12. Snijd lichthuis 15 en de losse plakstrook uit. Rits de vouwlijnen. Lijm de losse plakstrook voor de helft achter lichthuis 15. Rol lichthuis 15 stevig om een ronde stok, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Lijm lichthuis 15 "stotend" aan elkaar. Lijm lichthuis 15 in balustrade 13 op omloop 14.
Knip cirkel 16 - het dak van het lichthuis - uit en lijm deze op zijn kop op het lichthuis. Snijd balustrade 17 uit. Rits de vouwlijn. Plak de losse plakstrook voor de helft achter de balustrade. Rol de balustrade stevig om een rond stokje, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Lijm de balustrade "stotend" aan elkaar. Lijm balustrade 17 op het dak van het lichthuis. Knip cirkel 18 uit en lijm deze in balustrade 17 op het dak. Knip cirkeltje 19 uit en lijm dit op cirkel 18.
Knip strook 20 uit. Rol deze strook stevig om een speld. Laat ongeveer een halve cm. boven de opgerolde strook uitsteken. Steek de speld met de punt door het dak en lijm hem vast in een druppel houtlijm. Rits de vouwlijn van radar 21. Knip vervolgens de radar eerst ruwweg uit en plak hem dubbel. Snijd daarna pas de vorm van de radar uit en lijm hem tegen de speld op opgerolde strook 20. De nummers 22 en 23 zijn de schotelantennes en worden beiden op dezelfde manier geplakt. Snijd zijkanten 22 en 23 uit. Plak de losse plakstrook voor de helft aan de zijkant. Rol de zijkant stevig om een rond stokje, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Lijm de zijkant "stotend" aan elkaar. Knip de achterkanten uit. Knip ze tot het midden in en trek ze bol. Knip de voorkanten uit. Doe op de plakstroken van de zijkant wat lijm en plak eerst de voorkant en daarna de achterkant aan de zijkant vast. Geef elke schotelantenne aan de achterkant een dikke druppel houtlijm en houd de schotelantenne op de juiste plaats (zie tekening bovenaanzicht toren) even tegen de schacht totdat deze vanzelf blijft hangen. De nummers 24 en 25 zijn de paraboolantennes en worden beiden op dezelfde manier geplakt. Snijd de zijkanten voor paraboolantenne 24 en 25 uit. Lijm de losse plakstrook voor de helft achter de zijkant. Rol de zijkant stevig om een rond stokje, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Lijm de zijkant "stotend" aan elkaar. Knip de achterkanten uit. Knip de achterkanten tot het midden in en trek ze hol. Doe vervolgens op de rand dun houtlijm en lijm de zijkanten aan de holle kant van achterkanten 24 en 25. Geef elke paraboolantenne een dikke druppel houtlijm en plak ze op de juiste plek tegen de schacht van de vuurtoren.
MARKEN
Knip grondplaat 1 uit. Snijd de binnencirkel met de nrs. 16,17,18 en 19 uit. Knip grondplaat 2 uit en lijm deze op grondplaat 1. Let op plakrichting - NOORD. Snijd met een scherp mesje het cirkeltje met de tekst "uitsnijden" uit de grondplaat. Knip schacht 3 van de vuurtoren en de losse plakstrook uit. Rits de vouwlijnen. Plak de losse plakstrook voor de helft achter de linkerkant van de schacht. Rol daarna de schacht een paar keer stevig om een rond potlood, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Snijd de deuropening uit de schacht. Lijm de schacht "stotend" aan elkaar. Let op: schacht 3 nog niet op het grondvlak plakken. Knip torendeel 4 uit. Snijd de deuropening eruit en torendeel 4 om een rond potlood rollen. Torendeel 4 om de schacht lijmen. Lijst 5 uitknippen, vooraf rond rollen en rond de bovenkant van torendeel 4 plakken. Deur 6 uitknippen en aan de binnenkant achter de deuropening plakken. Nu kan de toren op het grondvlak geplakt worden. Knip cirkels 7 en 8 uit. Lijm ze op elkaar en plak ze op hun kop op de schacht van de toren. Knip bovenlijst 9 uit, vooraf rondrollen en onder cirkel 7 rond de vuurtoren plakken. Balustrade 10 met hijsinrichting voor de gasflessen en de losse plakstrook uitknippen. De losse plakstrook voor de helft achter de balustrade lijmen. Na het drogen van de lijm de balustrade om een rond potlood rollen, "stotend" aan elkaar plakken en op cirkel 8 plakken.
Knip cirkel 11 uit. Lijm cirkel 11 in balustrade 10 op cirkel 8. Let op de plakrichting - NOORD. Knip lichthuis 12 en de losse plakstrook uit. Lijm de losse plakstrook achter het lichthuis en na het drogen van de lijm het lichthuis om een rond potlood rollen. Daarna "stotend" samenplakken en op cirkel 11 plakken.
Knip cirkeltje 13 uit en lijm dit op lichthuis 12. Rits van tochtportaal 14 eerst de vouwlijnen. Snijd het tochtportaal uit en vouw de vouwlijnen voor. Lijm tochtportaal 14 tegen lichthuis 12 op omloop 11. Snijd dakje 15 van het tochtportaal uit, rits de vouwlijnen en lijm het dakje op het tochtportaal tegen het lichthuis. De twee stangen van de hijsinrichting tegen lichthuis 12 lijmen. Het koepeltje voor het lichthuis wordt gevormd door stervormig onderdeel 17 en steunvorm 16 (zie inzettekening).
Na het uitsnijden van "ster" 17, de rode punten ritsen volgens het gele binnencirkeltje. De punten met behulp van een pincet enigszins rond naar binnen buigen. Om het koepeltje een mooie bolvorm te geven moet steunvorm 16 in het koepeltje geplakt worden. Doe wat houtlijm aan de binnenkant van elke punt en lijm punt voor punt op de steunvorm. Begin met de punt met het kleine gele cirkeltje. Knip strookje 18 uit. Rol dit strookje stevig op. Knip strookje 19 uit. Rol strookje 19 om strookje 18. Zo ontstaat de wasembol. Lijm de wasembol in een druppel houtlijm op het koepeltje.
Machinehuis:
Rits van machinehuis 20 eerst alle vouwlijnen en snijd het daarna uit. Alle vouwlijnen voorvouwen. Het machinehuis nog niet op het grondvlak tegen de vuurtoren lijmen. Eerst worden de "verdikkingen" - kleine nrs. 1 t/m 16 - tegen de muren geplakt. Ga als volgt te werk. Korte strook 2 uitsnijden en direkt op lange strook 1 plakken. Ga door tot de laatste strook - nr.12 - is opgeplakt. Snijd daarna strook 1 met 2 uit en lijm deze meteen op machinehuis 20. Als alle stroken op hun plaats zitten wordt strook 13 uitgesneden en meteen tussen stroken 1/2 en 3/4 geplakt. Ga door tot de laatste strook - nr.16 - op zijn plaats zit.
Als alle "verdikkingen" erop zitten dan het machinehuis op het grondvlak lijmen.
Woonhuis:
Rits vooraf de vouwlijnen van onderbouw 21. Knip de onderbouw uit en plak deze op het grondvlak tegen het machinehuis.
Rits de vouwlijnen van de houten bovenbouw 22. Knip de houten bovenbouw uit en plak deze zorgvuldig op onderbouw 21. Rits de noklijn en de plakstroken van daken 23 en 24. Knip daken 23 en 24 uit. De noklijn en de plakstroken voorvouwen en dak 23 op houten bovenbouw 22 plakken en dak 24 op machinehuis 20. Rits de vouwlijnen van schoorstenen 25 en 26. Knip de schoorstenen uit en lijm ze in elkaar. Knip de afdekplaatjes uit en doe aan de onderkant een druppel houtlijm en lijm ze op de schoorstenen. Lijm schoorsteen 25 op dak 24 en schoorsteen 26 op dak 23.
Plak ter verfraaiïng en afwerking van dak 23 windveer 4 op de rand van het dak.
Snijd eerst de windveer ruwweg uit, rits de vouwlijn en knip dan pas de windveer precies uit. Windveren 1,2 en 3 op de randen van dak 24 plakken. Knip plint 27 van de toren uit. Rits het plakstrookje met nr.4 erop en vouw dit naar binnen toe. Plint 27 wordt een schuinuitstaande rand aan de voet van de vuurtoren. Dit is ook het geval met plint 28. Rits van plint 28 eerst alle vouwlijnen en snijd dan pas plint 28 uit. Denk eraan ook de plakstrookjes onder de ramen te ritsen. Plint 28 aan de bovenkant vastplakken door aan de binnenkant van de bovenrand dun houtlijm te smeren. Vervolgens de plint rond de bijgebouwen lijmen. Knip de ladder uit en lijm deze op de plint op het woord ladder. De ingang van de vuurtoren wordt gemaakt uit de onderdelen 29 en 30. De keermuurtjes 29 ritsen, vouwen en samenplakken. De keermuurtjes met de schuine kan tegen de vuurtoren plakken. Trapje 30 ritsen, voorvouwen en tussen de keermuurtjes lijmen. Gashouder 31 in elkaar zetten en tegen de schuine wand van plint 28 vlak achter de vuurtoren plakken. Petroleumtank 32 ritsen, voorvouwen en naast de ladder tegen plint 28 plakken. Mistbel 33 wordt hoog aan de toren vlak onder bovenplint 9, links van het bovenraam geplakt. De mistbel uitsnijden. Het losse plakstrookje voor de helft achter het onderdeel lijmen. Vervolgens de mistbel met een pincet rond trekken en "stotend" aan elkaar lijmen. Bevestigingssteun voor de mistbel ritsen, vouwen en dubbelplakken. De steun boven aan de bel lijmen en de bel met steun tegen de toren.
Tot slot worden de luiken 1,2,3 en 4, links en rechts van de grote onderramen van het machinehuis (20) geplakt.
 
NOORDWIJK-AAN-ZEE
Snijd de vierkante grondplaat 1 uit. Snijd onderdeel 36 uit deze grondplaat. Plak de grondplaat op een stevig stukje karton.
Snijd grondvlak 2 uit. Snijd onderdeel 17 uit grondvlak 2. Lijm grondvlak 2 op de vierkante grondplaat 1. Snijd bordestreden 3,4,5 en 6 uit. (Opm.: maak de treden iets dikker m.b.v. een stukje karton. Zie voor hoogte van het bordes onderdeel 13). Plak bordestree 3 op grondvlak 2. Bordestree 4 op 3, bordestree 5 op 4 en 6 op 5. Snijd schachtdeel 7 (west) van de vuurtoren uit. Rits de vouwlijnen van de plakstroken. Eerst wordt schachtdeel 7 (west) helemaal klaargemaakt. Knip deurlijst 8 uit en plak deze op schachtdeel 7. Snijd deurlijsten 9 en 10 uit. Snijd uit schachtdeel 7 de deuropening. Opm.: van deurlijsten 9 en 10 zijn de cijfers verwisseld. Deurlijst 9 moet 10 worden - dus ook kleine cijfer 7 moet 9 worden. Deurlijst 10 moet 9 worden - dus ook kleine cijfer 9 moet 7 worden. Plak deurlijst 10 achter schachtdeel 7. Plak deurlijst 9 achter deurlijst 10. Snijd deur 11 uit en plak deze achter deurlijst 9. (opm.: kleine cijfer 10 wordt 9). Snijd lekdorpel 12 uit. Rits de vouwlijn en plak de lekdorpel dubbel. Snijd boven de deurlijst de dikke zwarte lijn uit schachtdeel 7. Lijm de lekdorpel met een paar druppels houtlijm in schachtdeel 7. Snijd plint 13 uit. Rits de vouwlijnen. Lijm plint 13 onder tegen de vuurtoren (west). Snijd de raamopeningen uit schachtdeel 7. Snijd raamdorpels 14 uit en snijd ook hier de raamopeningen uit. Plak raamdorpels 14 achter de raamopeningen van schachtdeel 7. Snijd ramen 15 uit en plak ze achter raamdorpels 14. Knip het ronde raampje 16 uit de plakstrook. Snijd het binnenrondje eruit en plak raampje 16 op schachtdeel 7. De kustwachtpost bestaat uit de onderdelen 17,18,19 en 20. Snijd onderdeel 17 uit. Rits de vouwlijnen en plak dit onderdeel eerst in elkaar,alvorens het op schachtdeel 7 te plakken. Snijd steunvorm 18 uit en plak deze tegen schachtdeel 7, op onderdeel 17. Snijd ramen 19 uit. Zet het onderdeel in elkaar en plak het tegen schachtdeel 7 op onderdeel 17. Snijd dak 20 uit en rits de vouwlijnen. Buig de voor- en zijkanten van het dak hol, alvorens dit onderdeel in elkaar te zetten. Lijm dak 20 op ramen 19 tegen schachtdeel 7. Snijd schachtdeel 21 (zuid) van de vuurtoren uit. Rits de vouwlijnen van de plakstroken. Ook nu wordt eerst het schachtdeel helemaal klaargemaakt. Snijd de raamopeningen uit, plak raamdorpels 22 achter de raamopeningen en daar weer ramen 23 achter. Snijd het ronde raampje 24 uit de plakstrook. Snijd het binnenrondje eruit en plak raampje 24 op het schachtdeel.
Doe precies hetzelfde met de schachtdelen 25 en 29. Bij schachtdeel 25 behoren raamdorpels 26, ramen 27 en rond raampje 28. Bij schachtdeel 29 behoren raamdorpels 30, ramen 31 en rond raampje 32.
Als alle schachtdelen klaar zijn kunnen ze aan elkaar geplakt worden. Let hierbij vooral op de aanduiding noord-oost-zuid-west. Plak de schacht op de grondplaat. Snijd plinten 33,34 en 35 uit. Rits de vouwlijnen en lijm plint 33 onder tegen de zuidzijde, plint 34 tegen de noordzijde en plint 35 onder tegen de oostzijde van de vuurtoren. Rits van vloer 36 eerst de talrijke vouwlijnen. Daarna het onderdeel pas uitsnijden. Lijm de vloer op de schacht en ga vervolgens de uitbouwen voor de bordesomloop tegen de schacht plakken. Rits van lichthuiskuip 37 de vouwlijnen. Daarna de lichthuiskuip uitsnijden, de vouwlijnen voorvouwen en het gedeelte tussen de deuren rond-zetten. Zet de lichthuiskuip in elkaar en lijm deze op de vloer. Rits van bordesomlopen 38,39,40 en 41 de vouwlijnen. Snijd alle openingen met een * gemerkt, uit. Snijd bordesomloop 38 (west) uit. De vouwlijnen voorvouwen en plak de bordesomloop op de vuurtoren. Doe precies hetzelfde met bordesomlopen 39,40 en 41. Snijd dak 42 uit. Snijd uit dak 42 het mangat en lijm het dak op de vuurtoren. Rits vervolgens de vouwlijnen van de reliëfstroken 43,44 en 45. Snijd de stroken van elkaar af en plak ze vervolgens tegen de bordesomlopen. Reliëfstroken 43 boven, stroken 44 in het midden en stroken 45 onder. Snijd balustrade 46 uit. Rits de vouwlijnen en lijm de balustrade op dak 42. Snijd uit vloer 47 eerst het mangat. Snijd daarna vloer 47 uit en plak deze op de vuurtoren binnen balustrade 46. Snijd lichthuis 48 uit. Rits de vouwlijn en rol het lichthuis rond. Plak de losse plakstrook aan het lichthuis en lijm het "stotend" samen. Plak het lichthuis op vloer 47. Snijd cirkel 49 uit en lijm deze op zijn kop op lichthuis 48. Snijd balustrade 50 uit. Rits de vouwlijn. Plak het losse plakstrookje aan de balustrade. Rol de balustrade rond en lijm deze "stotend" aan elkaar. Lijm balustrade 50 op cirkel 49 en steek de ladder door het mangat (zuid-oost). Snijd cirkel 51 uit en lijm deze in balustrade 50. Snijd dakkoepel 53 van het lichthuis uit. Rits de vouwlijn van elke punt. Zet elke punt rond naar binnen. Lijm steunvorm 52 in dakkoepel 53 en lijm punt voor punt op de steunvorm (zie hiervoor ook inzettekening). Rol strookje 54 (wasembol) zo strak mogelijk op en lijm dit in een druppel (hout)lijm op de dakkoepel. Snijd windwijzer 55 uit en zet deze in een druppel (hout)lijm in de wasembol vast.
 
OUDDORP
Knip grondplaat 1 uit. Snijd binnenvierkant uit de grondplaat. Knip grondplaat 2 uit en snijd ook hier het binnenvierkant uit. Plak grondplaat 2 op 1. Knip treden 3 uit en plak ze op grondplaat 2. Knip torendeel 4 uit. Rits de vouwlijnen. Sla de bovenrand naar binnen en plak deze tegen de binnenzijde van het torendeel vast. Let op: de plakstrook niet tegen het torendeel 4 plakken. Knip de ramen voor torendeel 4 uit. Plak deze achter de raamopeningen. Knip deurlijst 5 en deur 6 uit. Plak eerst 5 en daarna deur 6 achter torendeel 4. Knip de torendelen 7,8 en 9 uit. Snij de raamopeningen uit en plak de ramen 7,8 en 9 achter de torendelen 7,8 en 9. Plak de torendelen 4,7,8 en 9 samen en lijm het geheel op grondplaat 2(1). Knip vloerplaat 10 uit. Knip de 8-hoekige lichthuiskuip 11 uit, rits de vouwlijnen, vouw ze voor en lijm deze tot een 8-hoek.Let op: wacht met het lijmen van de bovenbouw op de toren, totdat deze helemaal klaar is.                     Snijd uit vloerplaat 10 de binnen-8-hoek. Lijm de 8-hoekige licht-huiskuip 11 op grondplaat 10. Knip cirkel 12 uit en plak deze met de tekening naar onder op 11. Knip cirkel 13 uit en lijm ook deze op z'n kop op 12. Knip balustrade 14 met losse plakstrook van 14 uit. Rits de plaklipjes. Plak de losse plakstrook aan de balustrade en rol deze om een ronde stok, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Daarna samenplakken. Lijm balustrade 14 op cirkel 13. Knip cirkel 15 uit en plak deze in balustrade 14. Knip lichthuis 16 en de losse plakstrook van 16 uit. Plak de losse plakstrook aan het lichthuis. Rol daarna lichthuis 16 stevig om een ronde stok, zodat ook deze vanzelf rond blijft staan. Vervolgens samenplakken. Plak lichthuis 16 op cirkel 15. Knip cirkel 17 uit en lijm deze op lichthuis 16. Knip de uitslag van koepeldak 18 uit. Rits de lijn over de cirkel. Buig elke punt enigszins rond naar binnen. Knip steunvorm 19 uit. Rits de vouwlijnen en plak elk segment dubbel. Zie voor het in elkaar zetten van de steunvorm ook aparte inzettekening. Plak nu punt voor punt van koepel 18 op de steunvorm vast. Wanneer koepel 18 droog is, plak dan de stevig opgerolde strook 20 op de koepel. Snijd vervolgens radar 21 uit. Rits en vouw deze in het midden en plak hem samen. Zet radar 21 in een druppel houtlijm op 20. Plak de totale bovenbouw (lichthuiskuip/lichthuis) nu pas op de toren. Als afwerking wordt als laatste onderdeel rand 22 m.b.v. houtlijm op de torenrand (onderdelen 4,7,8,9) geplakt.
 
SCHEVENINGEN
Begin met het uitknippen van grondplaat 1. Plak daarna cirkel 2 op grondplaat 1. Denk aan de plakrichting - NOORD. Knip schacht 3 van de vuurtoren uit. Rits de vouwlijnen van de schacht heel zorgvuldig en vouw ze voor, zodat de toren straks een zuivere 12-hoek gaat vormen. Snijd na het voorvouwen eerst de deuropeningen uit de schacht. Snijd ook vooraf de sleufjes open waarin straks de antennesteun (19) en het langere horizontale lijntje waarin het antennebordes geschoven moet worden.
Snijd de losse plakstrook 3 uit en rits deze in het midden. Plak één kant van de plakstrook achter de schacht. Nu eerst de twee deuren 4 achter de schacht lijmen. Daarna de schacht tot een 12-hoek samenplakken.
De natuurstenen plint 5 eerst ritsen. Dan uitsnijden en om de voet van de toren plakken.
Knip de onderkant 6 van de omloop uit en plak deze op zijn kop op de schacht. Let op de plakrichting - NOORD.
Balustrade 7 met tochtportaal uitknippen. De vouwlijnen zorgvuldig ritsen en voorvouwen. Daarna de balustrade om een rond stokje rollen, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Na het samenplakken van de balustrade, het tochtportaal in elkaar plakken. Let op: de balustrade wordt zonder plakstrook om omloop 6 geplakt. Denk ook hier weer aan de plakrichting - NOORD.
Bovenkant 8 van de omloop uitknippen en in balustrade 7 lijmen. Lichthuiskuip 9 uitknippen, de plakstroken ritsen, voorvouwen en daarna om een ronde stok rondzetten. Daarna lichthuiskuip 9 in balustrade 7 op bovenkant 8 van de omloop plakken. Onderkant 10 van het zeembordes op zijn kop op de lichthuiskuip lijmen. Balustrade 11, na uitknippen ritsen, rondzetten en vervolgens op het zeembordes plakken. Bovenkant 12 van het zeembordes in balustrade 11 plakken.
Lichthuis 13 uitknippen, de vouwlijnen ritsen. Het lichthuis om een rond stokje rond zetten, zodat het vanzelf rond blijft staan. Samenplakken en op de bovenkant van het zeembordes lijmen. Cirkel 14 uitknippen en op het lichthuis plakken.
De punten van het koepeldak 16 aan de basis (het gele cirkeltje) ritsen en dan pas punt voor punt uitknippen. De punten met behulp van een pincet allemaal enigszins naar binnen buigen. Steunvorm 15 in het koepeldak lijmen (zie inzettekening). Begin bij het vastplakken van de punten met de punt met het kleine gele cirkeltje. Plak deze als eerste op steunvorm 15 en zet daarna punt voor punt op dit cirkeltje vast.
Snijd strookje 17 uit en rol dit stevig op. Snijd windwijzer 18 ruwweg uit. Rits de vouwlijn en plak de windwijzer samen. Snijd daarna de vorm uit. Steek een speld door het opgerolde strookje en het dak van de vuurtoren. Laat de kop van de speld " 1cm uitsteken en lijm daar de windwijzer tegenaan.
Nu resten alleen nog antennesteun 19, antennebordes 20 en schotelantenne 21.
Snijd antennesteun 19 uit. Rits de vouwlijn en plak de vorm samen. Lijm antennesteun 19 tussen de consoles op het aangegeven streepje en in het sleufje in de schacht. Zo ook antennebordes 20. Schuif dit na het in elkaar plakken in de al opengesneden gleuf in de schacht. Snijd de zijkant van schotelantenne 21 uit. Rits de vouwlijnen. Rol de zijkant om een rond stokje rond, zodat deze vanzelf rond blijft staan en lijm de zijkant samen. Knip de voorkant van de schotelantenne uit en plak deze aan de zijkant. Knip de achterkant van de schotelantenne uit. Knip de achterkant tot het midden in en trek de achterkant een beetje bol. Lijm de achterkant aan de zijkant van de schotelantenne. Doe aan de achter- en onderkant van de schotelantenne een flinke druppel houtlijm en lijm de schotelantenne in het bordes tegen de schacht van de vuurtoren.
Consoles 22 eerst ruwweg uitknippen en allemaal tegelijk ritsen, voorvouwen en op elkaar plakken. Wanneer de lijm goed opgedroogd is console voor console uitknippen en met behulp van een druppel houtlijm onder omloop 6 tegen de schacht van de vuurtoren lijmen.
 
SCHIERMONNIKOOG, ROOD
Knip grondplaat 1 uit. Snijd het stervormig onderdeel 22 uit het binnenste van de cirkel. Knip grondplaat 2 uit en snijd uit het binnenste het verklarende tekeningetje voor de onderdelen 22 en 23. Doe dit zo krap mogelijk anders blijft er geen plakstrook over voor schacht 3. Lijm grondplaat 2 op grondplaat 1. Knip schacht 3 van de vuurtoren uit. Rol de schacht van de vuurtoren een paar maal stevig om een ronde stok, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Knip daarna de brede gele plakstrook van de schacht af en plak deze voor de helft achter de schacht. De schacht op de naad "stotend" aan elkaar plakken. Alvorens de schacht op de grondplaat te lijmen, eerst het witte vlakje met het kleine cijfertje 6 uit de schacht knippen. Knip plint 4 uit. Zet de strook enigszins rond en lijm deze - bij de deuropening te beginnen - rond de schacht van de vuurtoren. Deuromlijsting 5 na uitknippen een beetje bol zetten en buiten tegen de schacht om de deuropening plakken. De gele plakrand van deur 6 van lijm voorzien en aan de binnenkant van de schacht achter de deuropening plakken. Kustwachtpost 7 zorgvuldig op de aangegeven plaatsen ritsen en voorvouwen, zodat na het aan elkaar plakken, een taps toelopende 12-hoek onstaat. Kustwachtpost 7 aan de binnenkant van lijm voorzien en op de schacht schuiven. Ramen 8 van de kustwachtpost op de aangegeven plaatsen ritsen, voorvouwen en raam voor raam rond de kustwachtpost lijmen. Knip nu cirkels 9,10,11 en 12 uit. Plak cirkel 11 op 12, 10 op 11 en 9 op 10. Draai dit stapeltje om, zodat 9 onderkomt en plak dit stapeltje cirkels op kustwachtpost 7. Balustrade 13 met tochtportaal rondzetten. De vouwlijnen van het tochtportaal zorgvuldig ritsen en voorvouwen.
Let op: nooit de plakstrook ritsen die in het verlengde van het onderdeel zit. Dit geldt voor de nummers 13,15,17 en 19.
Balustrade 13 op cirkel 12 lijmen. Plaats het tochtportaal richting OOST, dit is boven de drie ronde ramen in de schacht. Cirkel 14 in balustrade 13 op cirkel 12 lijmen. Lichthuiskuip 15 rondzetten en op cirkel 14 lijmen. Gele cirkel 16 op lichthuiskuip 15 plakken. Balustrade 17 rondzetten, op cirkel 16 plakken. Cirkel 18 in balustrade 17 op cirkel 16 lijmen. Lichthuis 19 rondzetten en op cirkel 18 lijmen. Cirkel 20 met de gele kant boven op lichthuis 19 lijmen en cirkel 21 op 20. Het koepeltje 22, dat er in zijn uitslag nu nog als een "ster" uitziet, heel omzichtig uitknippen. De punten van de "ster" stuk voor stuk ritsen en met behulp van een pincet naar binnen toe rondzetten. Steunvorm 23 in elkaar zetten en in koepeltje 22 plakken. Begin bij het plakken van het koepeltje met de punt waaraan het gele rondje zit en plak vervolgens elke punt op het gele rondje vast (zie inzettekening).
Cirkeltje 24 sluit het koepeltje ter versteviging af. Hierop wordt ladder 25 in oostelijke richting (boven tochtportaal) geplakt. Tot slot radar 26 in het midden ritsen, vouwen, lijmen en in een druppel houtlijm op het koepeltje vastzetten.
 
SCHIERMONNIKOOG, WIT
Snijd tekstring 1 uit. Snijd onderdeel 22 uit de tekstring. Snijd grondvlak 2 uit en lijm dit op de tekstring. Snijd schacht 3 en zijn losse plakstrook uit. Haal het witte vlak met de aanduiding "uitsnijden" uit schacht 3. Lijm de losse plakstrook voor de helft achter schacht 3. De vouwlijnen aan de onder- en bovenzijde van de schacht ritsen, vervolgens de schacht een paar maal stevig om een ronde stok rollen, zodat deze vanzelf rond blijft staan. De plakstrook van lijm voorzien en de schacht rond lijmen. Knip deur 4 uit. Daarna deuromlijsting 5 en plak deze op 4. Doe een beetje lijm op de gele plakstrook en plak het geheel achter schacht 3. Vervolgens schacht 3 op het grondvlak (1 en 2) lijmen.
Plint 6 uitknippen, vooraf om een ronde stok rollen en daarna om de schacht lijmen.
Cirkels 7,8,9 en 10 ter ondersteuning van de omloop uitknippen en op elkaar plakken. Knip kroonlijst 11 uit. Rol deze om een ronde stok en plak hem onder de omloop rond schacht 3. Daarna verdikking 12 om kroonlijst 11 plakken.
Als besloten wordt de vuurtoren te plakken balustrade 13 uitknippen, de vouwlijnen ritsen. De losse plakstrook van balustrade 13 aan de balustrade plakken, de balustrade rondrollen, aan elkaar plakken en op omloop 10 plakken. Cirkel 14 uitknippen en in balustrade 13 plakken.
Wordt de watertoren geplakt, dan balustrade 13 overslaan en cirkel 14 op omloop 10 plakken. Lichthuiskuip 15 uitknippen. Vouwlijnen ritsen en de losse plakstrook aan de lichthuiskuip plakken. Lichthuiskuip 15 rondzetten en op omloop 14 plakken. Cirkels 16,17 en 18 uitknippen, op elkaar plakken en op lichthuiskuip 15 plakken. Voor de watertoren geldt, 16 en 17 op elkaar plakken en vervolgens verder gaan met koepel 22. Zie verder koepel 22.
Voor plakken vuurtoren lichthuis 19 uitsnijden en de vouwlijnen ritsen. De losse plakstrook in het midden ritsen en achter lichthuis 19 plakken. Lichthuis 19 samenplakken en op cirkel 18 lijmen. 10-Hoek 20 uitknippen en op lichthuis 19 plakken. 10-hoek 21 uitknippen en op 10-hoek 20 plakken. Koepel 22 uitsnijden. Elke punt op de vouwlijn ritsen en elke punt met een pincet naar binnen rondbuigen. Daarna steunvorm 23 uitsnijden en in koepel 22 plakken. Vervolgens koepel 22 punt voor punt op steunvorm 23 lijmen.
Strookje 24 met het pincet oprollen en op koepel 22 plakken. Windwijzer 25, de schiere monnik, vooraf ruwweg uitknippen. In het midden ritsen, dubbel vouwen en op elkaar plakken. Daarna pas uitsnijden en in een druppel (hout)lijm op de koepel plaatsen.
 
SCHIERMONNIKOOG, EILANDERHUIS 'MARTEN'
Bij het lijmen is goed laten drogen en harden een goed idee! Snij de cirkel in het grondvlak iuit: je zult de tekening nog nodig hebben. Knip uit en plak voor wat extra stevigheid op dun karton (daar hoeft de cirkel niet te worden uitgesneden). Géén waterhoudende lijm gebruiken! Ril nu eerst alle vouwlijnen. Markeer de met een stip gemerkte lijnen en ril ze aan de achterkant, dan naar je toe vouwen. Snij een kleine gleuf voor de hijsbalk en voor de zitbank. Maak schoosteen en bank klaar. Laat alles goed drogen klem de kleine delen even vast met een pincet. Lijm het dak vast in vorm.
Zet wanden en voorgevel aan elkaar. Plaats het dak, de schoosteen en de bank.
 
TERSCHELLING
Knip vierkant grondvlak 1 uit. Snij het cirkeltje uit grondvlak 1. Muur 2 in het midden ritsen, vouwen, op elkaar lijmen en op grondvlak 1 plakken. Let erop dat de gele plakstrook met het kleine cijfertje 4 aan de binnenzijde komt. De volgorde van plakken van de drie treden nr.3. Begin met de afzonderlijke treden dikker te maken door de bovenste trede van 1 op het onderste gele vlakje van 1 te plakken, door de bovenste trede van 2 op het onderste gele vlakje van 2 te plakken. Vervolgens trede 2 op trede 1 en het gele vlakje van trede 3 op trede 2 te lijmen. Het totaal van de drie treden nr.3 wordt op het grondvlak gelijmd. Daarna de verhoogde stoep 4 om de toren, binnen de muurtjes van 2 plakken. Het eerste deel van schacht 5 van de vuurtoren kan nu worden uitgesneden. Alvorens deze aan elkaar te plakken, eerst de witte vlakken uit de schacht snijden en de verschillende onderdelen monteren.
Ingangspartij nrs.6,7 en 8. Begin met het uitknippen van onderdeel 6, plak deuromlijsting 7 op 6. Snij uit 7 (en daardoor ook uit 6) de deuropening. Knip deur 8 uit en plak deze achter 6. De totale ingangspartij, de nrs.6,7 en 8, in de schacht achter de zuidzijde plakken. Dezelfde werkwijze volgen bij nis 9 en de twee ronde ramen nrs.10. De drie treden 11 maken de ingangspartij af. De onderdelen met de nrs.12,13 en 14 vormen tesamen de totale schacht van de vuurtoren. Let bij het in elkaar schuiven van de afzonderlijke schachtdelen er goed op dat ze niet scheef komen te staan. Als afsluiting vierkant 15 op zijn kop op onderdeel 14 plakken. Balustrade 16 uitknippen. Het extra stukje balustrade lossnijden en op de aangegeven plaats aan de achterzijde ritsen. Balustrade 16 tot een vierkant plakken. Het extra stukje balustrade aan de binnenkant op hoek zuid-oost tegenplakken. Dan pas balustrade 16 op vierkant 15 plakken. Vierkant 17 als bodemplaat voor de kustwachtpost, in balustrade 16 plakken. Lijst 18 onder de uitstekende rand van vierkant 15 om de toren lijmen. Kustwachtpost 19 is minder ingewikkeld dan deze op het eerste gezicht lijkt. Het is ontzettend belangrijk de vouwlijnen aan de goede kant te ritsen en de vouwlijnen vooraf te vouwen. Daarna pas kustwachtpost 19 in elkaar zetten. Wanneer bovengenoemde handelingen zorgvuldig worden uitgevoerd dan vallen de onderdelen als vanzelf in elkaar. Wanneer de kustwachtpost in elkaar geplakt is, onderdeel 20 van de kustwachtpost klaarmaken en op grondvlak 17 lijmen. Daarna kustwachtpost 19 over onderdeel 20 op grondvlak 17 lijmen. Lichthuis 21 uitknippen, plakranden ritsen en vervolgens om een rond stokje rollen, zodat het karton uit zichzelf rond blijft staan.
Let op: nooit de plakstrook ritsen die in het verlengde van het onderdeel zit. Dit geldt voor nummer 21.
Gele cirkel 22 op lichthuis 21 plakken. Doe hetzelfde met cirkel 23. Het koepeltje 24 dat er in zijn uitslag als een "ster" uitziet, voorzichtig uitknippen. De punten van de ster ritsen en elke punt enigszins rondzetten. Knip daarna steunvorm 25 uit, zet deze in elkaar en plak hem op het grondvlak van koepeltje 24. Begin bij het plakken van het koepeltje met de punt waar het gele rondje aan vast zit en plak vervolgens punt voor punt op het gele rondje vast. Het resultaat is een koepeltje dat afgesloten wordt door de stevig opgerolde rode strook nr.26, waarvan afdekplaatje 27 de basis voor radar 28 vormt.
 
TEXEL SCHAPENBOET
Vooraf de uitgeknipte of uitgesneden onderdelen op de vouwlijnen ritsen. Ritsen is het karton net niet helemaal doorsnijden.
Lijm met een doorzichtige, sneldrogende lijmsoort en houtlijm.
De genummerde onderdelen moeten op het corresponderende kleine nummer geplakt worden.
Houd tijdens het knippen en plakken de nummervolgorde aan.
Alle delen die GEEL zijn, zijn plakstroken.
Snijd het grondvlak uit. Snijd het vierkant uit het grondvlak. Snijd uit het vierkant topgevel 2. Lijm het grondvlak op stevig karton of op dun MDF.
Rits van oos-gevel 1 de vouwlijnen. Snijd/knip de oostwand uit. Lijm topgevel 2 op oostwand 1. Plak oostwand 1 op het grondvlak.
Rits van noord -, west - en zuid -gevel 3 eerst alle vouwlijnen. Snijd gevels 3 uit en lijm ze op het grondvlak.
Rits van dakdelen 4 en 5 eerst alle vouwlijnen. Snijd/knip de dakdelen uit en lijm dakdeel 5 aan dakdeel 4. Lijm het dak op de gevels.
Rits van rieten kap 6 en 7 alle vouwlijnen. Snijd de kapdelen uit.
Opm.: de rieten kap heeft dikte. Om dit zichtbaar te maken kan aan de binnenkant van de rieten kap dun karton geplakt worden.
Leg de uitgesneden onderdelen van de rieten kap op het karton en trek deze over voordat de kap in elkaar geplakt wordt.
Lijm kapdeel 7 aan 6. Lijm de losse stukjes opdikkarton in de rieten kap. Leg de rieten kap los op het dak.
 
TEXEL - VOOR DE OORLOG
Knip grondplaat 1 uit. Knip schacht 2 en de losse plakstrook uit. Lijm de plakstrook voor de helft achter de rechterkant van schacht 2. Rits de vouwlijnen. Rol de schacht een paar keer stevig om een ronde stok, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Knip de deuropening uit de schacht en lijm de schacht "stotend" aan elkaar. Knip deur 3 uit en lijm deze achter de schacht. Lijm de schacht op de grondplaat. Let op plakrichting - ZUID. Knip plint 4 uit. Rol de plint om een rond potlood en lijm de plint rond de voet van de vuurtoren. Knip kroonlijst 5 zorgvuldig uit, met een rond potlood rondzetten en langs de bovenkant van de schacht plakken. Lijst 6 uitknippen, rondzetten en onder kroonlijst 5 lijmen.
Knip cirkels 7,8 en 9 uit en plak ze op elkaar. Lijm ze daarna op hun kop op de schacht van de vuurtoren.  Knip balustrade 10 en de losse plakstrook uit. Plak de losse plakstrook voor de helft achter de balustrade, zet de balustrade rond en deze op de toren op cirkel 9. Knip cirkel 11 - de bovenkant van de omloop - uit en lijm deze in balustrade 10 op cirkel 9. Let op plakrichting - NOORD. Rits de vouwlijnen van lichthuiskuip 12. Snijd de lichthuiskuip en de losse plakstrook uit. Rol de lichthuiskuip om een rond potlood, zodat deze vanzelf rond blijft staan en lijm de lichthuiskuip "stotend" aan elkaar. Lijm lichthuiskuip 12 in balustrade 10 op omloop 11. Tochtportaal 13 ritsen, uitsnijden, voorvouwen en in elkaar plakken. Lijm het tochtportaal tegen de lichthuiskuip op omloop 11. De onderkant zeembordes 14 uitsnijden en op zijn kop op de lichthuiskuip lijmen. Van balustrade 15 de vouwlijnen ritsen. De balustrade en de losse plakstrook uitsnijden. De plakstrook voor de helft achter de balustrade plakken en daarna deze rondzetten. Vervolgens de balustrade "stotend" aan elkaar plakken. Balustrade 15 op zeembordes 14 plakken. Cirkel 16 uitknippen en in balustrade 15 op zeembordes 14 lijmen. Van lichthuis 17 de vouwlijnen ritsen. Lichthuis 17 en de losse plakstrook uitsnijden. De losse plakstrook voor de helft achter het lichthuis plakken. Daarna het lichthuis rondzetten. Vervolgens het lichthuis "stotend" aan elkaar plakken en op cirkel 16 in balustrade 15 lijmen. Cirkel 18 uitknippen en op het lichthuis plakken. Knip "ster" 19 uit. Rits de punten van de ster volgens de gele binnencirkel en buig elke punt met behulp van een pincet enigszins rond naar binnen toe. Knip steunvorm 20 uit en plak deze in koepel 19 (zie inzettekening). Plak vervolgens "ster" 19 punt voor punt op steunvorm 20. Begin met de punt met het kleine gele cirkeltje.
Knip strookje 21 uit en rol dit stevig op, zodat er een soort bolletje ontstaat. Lijm het opgerolde strookje 21 op het koepeltje.
 
TEXEL - NA DE OORLOG
Knip grondplaat 1 uit. Snijd de binnencirkel met onderdeel 15 uit de grondplaat. Snijd grondplaat 2 uit. Snijd de binnencirkel uit grondplaat 2. Rits de vouwlijnen van schacht 3 aan de achterkant. Snijd de schacht en de losse plakstrook uit. Plak de losse plakstrook voor de helft achter de rechterkant van de schacht. Snijd de dikke zwart lijn boven de ingang (4) open, zodat straks afdak 5 in deze gleuf geschoven kan worden. De schacht rondzetten. Daarna deze "stotend" aan elkaar lijmen. De plakstroken naar buiten vouwen en aan de bovenkant met lijm insmeren, de grondplaat over de toren schuiven en op de plakstrook vastzetten. Van ingangsportaal 4 de vouwlijnen ritsen en dan het portaal uitsnijden. Beide wanden links en rechts van de deur met behulp van een klein rond stokje rondzetten. De deur tegen de toren plakken en de twee wanden van het portaal tegen de toren op de grondplaat lijmen. Afdak 5 uitknippen en in de sleuf op ingangsportaal 4 plakken. Bordes 6 uitsnijden en voor de deur op de grond lijmen. Plint 7 uitknippen, rondzetten en rond de voet van de vuurtoren plakken.
Van ring 8 de binnenvorm uitsnijden en de plakstroken ritsen. Daarna de plaklipjes van de buitenring ritsen en vervolgens de ring uitsnijden. Het is verstandig nu eerst kustwachtpost 9 te maken. De losse plakstroken op hun plaats lijmen, zoals ze op de bouwkaart getekend staan. Alle vouwlijnen ritsen.
Opmerking:het maken van kustwachtpost 9 en het snijden van ring 8 moet heel zorgvuldig gebeuren. Dit is voorwaarde voor het in elkaar passen van beide torens. Zo is het inlijmen van de vensterbanken, opdat de ramen van de
kustwachtpost naar binnen komen te staan, geen noodzaak. Besluit u dit wel te doen, doen moet er heel zorgvuldig gewerkt worden. De ramen van de kustwachtpost aan de onderkant en aan de zijkanten lossnijden en aan de bovenkant ritsen. De losse vensterbanken worden aan de voorkant zonder plakstrook en aan de achterkant met plakstrook achter de ramen geplakt. Als het goed is gedaan staan nu 7 ramen schuin naar binnen toe en allen de deur in de ZUID-zijde niet.
Nu de kustwachtpost als 8-hoek in ring 8 lijmen. Het geheel, ring 8 met kustwachtpost van onderaf in de toren naar boven schuiven, tot 3½ mm. vanaf de bovenrand. Let er goed op dat het geheel recht staat. Snijd van ring 10 eerst de binnencirkel uit. Lijm ring 10 op de schacht. Lijst 11, rondzetten en onder ring 10 rond de schacht lijmen. Ring 12, na het uitsnijden van het binnencirkeltje, op zijn kop op de kustwachtpost lijmen. Snijd de stroken 9a uit en lijm deze op de hoeken van de kustwachtpost. Knip cirkel 13 uit. Haal uit cirkel 13 het binnencirkeltje. Plak cirkel 13 op cirkel 12. Rits de vouwlijnen van balustrade 14. Knip de balustrade en de losse plakstrook uit. Lijm de plakstrook voor de helft achter de balustrade en de balustrade rondzetten. Lijm de balustrade op cirkel 13. Snijd uit cirkel 15 de binnencirkel en snijd cirkel 15 uit. Lijm cirkel 15 in balustrade 14 op cirkel 13. Lijm tot slot strook 16 langs de buitenkant van cirkel 13.
Wordt de toren van NA DE OORLOG nu over die van VOOR DE OORLOG geschoven, dan ontstaat de situatie van nu.
Wanneer de torens niet in elkaar geschoven kunnen worden, dan moet de uitstekende rand onder de balustrade van de toren van VOOR DE OORLOG afgeknipt worden.
 
URK EILANDERHUIS
Rits van voorgevel 1 eerst alle vouwlijnen. Denk eraan: de vouwlijn van de onderkant van de voorgevel aan de achterkant te ritsen. Snijd voorgevel 1 uit. Snijd de raam- en deuropeningen eruit. Snijd het gele vlak met ramen en deur uit en lijm dit achter voorgevel 1. Rits van zijgevel 2 de vouwlijnen. Snijd zijgevel 2 uit. Lijm zijgevel 2 aan voorgevel 1. Lijm de losse plakstroken onder de ronde bodemplaat.
Rits van achtergevel 3 alle vouwlijnen. Snijd de twee dikke lijnen aan de rechterkant van de achtergevel met nummering 11 open. In deze gleuven wordt straks schutting 11 gestoken. Snijd daarna achtergevel 3 uit. Snijd de raam- en deuropeningen eruit. Snijd het gele vlak met ramen en deur uit en lijm dit achter achtergevel 3. Lijm achtergevel 3 aan zijgevel 2. Lijm de losse plakstrook onder de ronde bodemplaat.
Rits van zijgevel 4 alle vouwlijnen. Snijd zijgevel 4 uit. Snijd raam- en luikopening uit de zijgevel. Plak het raam en het luik achter zijgevel 4. Lijm zijgevel 4 aan achtergevel 3 en voorgevel 1. Lijm de losse plakstrook onder de ronde bodemplaat.
NB: De bodemplaat krijgt een diameter van 95 mm. Plak daarom de visserswoning op een rond karton met een diameter van 95 mm. Rits van dak 5 de vouwlijnen. Snijd vooraf de opening voor de schoorsteen uit het dak. Lijm het dak in elkaar.
Rits van schoorsteen 6 alle vouwlijnen. Snijd schoorsteen 6 uit en lijm deze in elkaar. Lijm schoorsteen 6 in de opening in het dak. Lijm dak 5 op de woning. Rits van 'fort' 7 (aan de achterkant aangebouwde stookplaats met schoorsteen) de vouwlijnen. Snijd het 'fort' uit, lijm het in elkaar en plak het tegen de achtergevel. 
Rits van berghok 8 de vouwlijnen. Snijd het berghok uit, lijm het in elkaar en plak het tegen het 'fort'. Snijd dak berghok 9 uit en lijm dit op het berghok. Snijd hek 10 uit en plak dit tegen het berghok. Rits van schutting 11 de vouwlijn en snijd schutting 11 uit. Vouw de schutting dubbel en lijm deze in de sleuven van achtergevel 3 en in de bodem vast. Rits van hek 12 de vouwlijnen en snijd het hek uit. Vouw het hek dubbel en lijm het tegen elkaar. Plak hek 12 tegen de voorgevel en op de bodemplaat met een paar druppels houtlijm.
Rits van windveren/waterborden 13 de vouwlijnen. Snijd de windveren/waterborden te ruim uit en vouw ze eerst. Na het vouwen pas precies uitsnijden. Lijm met een paar druppels houtlijm de windveren/waterborden op de dakranden van dak 5. Snijd makelaars 14 zo zorgvuldig mogelijk uit. Lijm ze op de koppen van het dak tegen de windveren/waterborden.
Maak nok 15 eerst een beetje bol door aan de achterkant een paar keer stevig duwend met een balpen over de nok te gaan. De nok gaat nu vanzelf bol staan. Hierna de nok uitsnijden en deze met een paar druppels houtlijm op het dak plakken.
 
URK VUURTOREN
Knip grondplaat 1 uit. Snijd de binnencirkel met de onderdelen met de nrs.12,13,14 en 15 uit de grondplaat. Markeer de plakrichting - NOORD. Knip grondplaat 2 uit en lijm deze op grondplaat 1. Let bij het opplakken op de plakrichting - NOORD. Snijd met een scherp mesje de 3 cirkels met de tekst "uitsnijden" uit de grondplaat.
Snijd gedenkplaat 3 uit. Snijd uit schacht 4 het kleine witte rechthoekje met het kleine nummer 3. Plak de gedenkplaat achter de schacht. Snijd schacht 4 van de vuurtoren en de losse plakstrook uit. Rits vooraf alle vouwlijnen. Plak de losse plakstrook voor de helft achter de linkerkant van de schacht. Rol vervolgens de schacht een paar keer stevig om een ronde stok, zodat deze vanzelf rond blijft staan. Lijm de schacht "stotend" in elkaar, zodat een bijna naadloze verbinding ontstaat. Lijm de schacht op het grondvlak. Knip cirkel 5 uit en plak deze op de schacht. Knip cirkel 6 uit en plak deze op cirkel 5. Let op plakrichting - NOORD. Knip bovenlijst 7 uit. Rol de bovenlijst en paar keer stevig om een rond potlood en lijm deze onder cirkel 5 rond de schacht van de vuurtoren. Knip balustrade 8 met tochtportaal en losse plakstrook uit. Rits de vouwlijnen. Lijm de plakstrook voor de helft achter de balustrade. Na het drogen van de lijm de balustrade een paar keer stevig om een rond potlood rollen, zodat deze vanzelf rond blijft staan en vervolgens "stotend" aan elkaar plakken. Na het plakken van de balustrade het tochtportaal in elkaar lijmen. Daarna balustrade 8 op cirkel 6 lijmen. De plaats waar het tochthuisje moet komen is op cirkel 6 aangegeven. Cirkel 9 uitknippen en in de balustrade op cirkel 6 lijmen.
Knip lichthuis 10 met losse plakstrook uit. Rits de vouwlijnen en plak de losse plakstrook voor de helft achter het lichthuis. Daarna het lichthuis een paar keer stevig om een rond potlood rollen, zodat dit vanzelf rond blijft staan en het lichthuis "stotend" aan elkaar plakken. Plak lichthuis 10 in balustrade 8 op cirkel 9. Knip cirkel 11 uit en lijm deze op het lichthuis. Het plakken van koepeltje 12 van de vuurtoren vereist enige handigheid en een pincet. Begin met uitknippen van het stervormig koepeltje. Rits de vouwlijn, volg hierbij het gele binnencirkeltje. Vouw de punten van de ster en buig ze met behulp van een pincet enigszins rond naar binnen toe (zie inzettekening). Knip steunvorm 13 uit. Plak de steunvorm in het koepeltje. Doe vervolgens wat houtlijm aan de binnenkant van elke punt en lijm punt voor punt op de steunvorm. Begin met de punt met het kleine gele cirkeltje. Het resultaat is een half bolletje, dat op cirkel 11 geplakt wordt.
Knip strookje 14 uit. Rol het strookje strak op. Knip strookje 15 uit. Rol dit strookje om het opgerolde strookje 14. Zo ontstaat de zgn. wasembol. Lijm de wasembol in een druppel houtlijm op het koepeltje vast.
Machinehuis:
Van het voormalige machinehuis 16 eerst de vouwlijnen ritsen en daarna uitsnijden. De vouwlijnen voorvouwen en het machinehuis tegen de vuurtoren op het grondvlak lijmen. Van dak 17 de vouwlijnen ritsen. Dak 17 uitknippen, voorvouwen en op het machinehuis tegen de schacht van de vuurtoren lijmen. Windveren 1,2 en 3 worden als afwerking op de dakrand van dak 17 geplakt. Snijd eerst de windveren ruwweg uit. Rits de vouwlijn en voorvouwen. Daarna precies uitknippen en op de dakranden plakken.
Woonhuis:
Ingangspartij 18 van het woonhuis ritsen en daarna uitknippen. De vouwlijnen voorvouwen en tegen de vuurtoren op het grondvlak lijmen. Van balkon 19 de vouwlijnen ritsen en het balkon uitknippen. De bodem van het balkon samenplakken. Het balkonhek omhoogvouwen en de zijkant van het balkonhek aan de voorkant vastlijmen. Van woonhuis 20 eerst alle vouwlijnen ritsen en daarna pas uitknippen. De vouwlijnen voorvouwen. De dikke zwarte lijn waar het balkon straks ingeschoven moet worden nu eerst opensnijden. Bekijk vooraf of het balkon in de sleuf past. Lijm het woonhuis op het grondvlak tegen ingangspartij 18. Geef balkon 19 een paar druppels houtlijm en schuif het in de gleufjes. Van dak 21 de vouwlijnen ritsen en daarna uitknippen. Even voorvouwen en op ingangspartij 18 lijmen. Van dak 22 de noklijn ritsen. Het dak uitknippen, voorvouwen en op woonhuis 20 lijmen.
Van Schoorstenen 23 en 24 de vouwlijnen ritsen. De afdekplaatjes dubbelplakken. De schoorstenen in elkaar zetten. De afdekplaatjes met een druppel houtlijm op de schoorsteen plakken. De schoorstenen met een druppel houtlijm op de nok van dak 22 plakken.
 
VLIELAND
Knip cirkel 1 uit. Rits de plaklippen door gebruik te maken van de cirkel op de achterzijde van de kaart. Snijd de binnenvorm uit de cirkel. Bewaar het plaatje van de vuurtoren als hulpmiddel bij het plakken. Vouw vervolgens de plaklippen enigszins omhoog. Knip vuurboetsduin 2 en de losse plakstrook van 2 uit. Plak de losse plakstrook voor de helft achter het vuurboetsduin. Lijm vuurboetsduin 2 tot een "duin" door de uiteinden op plakstrook 2 tegen elkaar (=stotend) te plakken. Knip grondvlak 3 van het vuurboetsduin uit en lijm deze op het vuurboetsduin. Lijm daarna cirkel 1 onder tegen vuurboetsduin 2. Knip schacht 4 van de vuurtoren en de losse plakstrook van 4 uit. Rits de vouwlijnen en plak de losse plakstrook voor de helft achter schacht 4. Snijd de deuropening uit de schacht. Wanneer de lijm goed is opgedroogd, de schacht een paar keer stevig om een rond stokje rollen, zodat deze vanzelf rond blijft staan. De plakstrook van lijm voorzien en de schacht stotend tot een "kokertje" lijmen. Knip deur 5 uit. Doe wat houtlijm aan de zijkanten van deur 5 en lijm deze in schacht 4, achter de deuropening. Nu kan de schacht op het vuurboetsduin gelijmd worden. Knip plint 6 uit en lijm deze voorzichtig rond de voet van de schacht. Knip onderzijde bordes 7 van de lichthuiskuip uit. Lijm deze, met de opening richting noord. (NB. deur vuurtoren = zuid). Snijd balustrade 8 uit. Rits de vouwlijnen. Rol de balustrade een beetje rond. Begin te plakken bij de opening in het bordes aan de noordzijde. Als er goed geplakt is, blijft er een klein stukje balustrade over. Dit stukje vormt straks de verbinding tussen vuurtoren en kustwachtpost. Bovenzijde bordes 9 van de lichthuiskuip uitknippen en in balustrade 8 op 7 plakken. Lichthuiskuip 10 en de losse plakstrook uitknippen. Vouwlijnen ritsen. Vervolgens de losse plakstrook voor de helft achter de lichthuiskuip plakken. Daarna de lichthuiskuip rond rollen en stotend plakken. Lijm lichthuiskuip 10 op bordes 9. Knip onderzijde zeembordes 11 uit en plak deze met de opening richting noord. Snijd balustrade 12 van het  zeembordes uit. Rits de plaklipjes en de balustrade rond rollen. Begin het plakken bij de opening in de noordzijde. Knip vervolgens bovenzijde zeembordes 13 uit en plak deze binnen balustrade 12 op 11.
Knip lichthuis 14 met losse plakstrook uit. Rits de vouwlijnen. Plak de losse plakstrook voor de helft achter het lichthuis.Het lichthuis rond rollen en weer stotend plakken. Lichthuis 14 op  zeembordes 13 plakken. Cirkeltje 15 uitknippen en met de rode rand naar boven op het lichthuis lijmen. Stervormig onderdeel 16 gaat straks het koepeltje vormen. Alvorens hiermee te beginnen eerst de vouwlijnen ritsen en in de ster steunvorm 17 plakken (voor werkwijze zie inzettekening). Let op: ladder oost.
Knip ladder 18 uit en steek deze door de uitsparing in het zeembordes. Buig de bovenkant een beetje rond en lijm de ladder op de koepel. De rode strook 19 oprollen en als wasembol op de koepel plakken. Consoles 20 gezamenlijk uitsnijden. In het midden ritsen, voorvouwen en met wat houtlijm ertussen dubbelklappen. Na het drogen van de lijm, de consoles uitsnijden en m.b.v. een pincet, stuk voor stuk in een druppel houtlijm dopen en onder bordes 7 tegen de schacht van de vuurtoren lijmen. Draagconstructie 21 uitsnijden. De vouwlijnen ritsen en voorvouwen. De draagconstructie komt het meest tot zijn recht wanneer deze opengesneden wordt. Dat vereist een grote vaardigheid, maar de moeite wordt beloond. Bij opensnijden kunnen de plakstroken aan de onderkant weggesneden worden. De poten worden dan in 4 druppels houtlijm op grondvlak 3 van het vuurboetsduin gelijmd. Het is verstandig om de kustwachtpost eerst helemaal in elkaar te zetten alvorens deze op draagconstructie 21 te plaatsen.
Snijd onderzijde kustwachtpost 22 uit. Knip balustrade 23 uit, rits de vouwlijnen en lijm deze op onderzijde 22. Knip bordes 24 van de kustwachtpost uit en lijm deze in balustrade 23 op 22. Knip kustwachthuis 25 uit, rits de vouwlijnen en plak 25 op bordes 24. Vergeet de kleine dakjes van 25 niet. Deze zijn op de plaats getekend waar ze ook geplakt moeten worden. Knip dak 26 uit. Rits de vouwlijn in het midden. Doe wat lijm op de binnenkant en klap het dak dubbel. Lijm de onderzijde van dak 26 op kustwachthuis 25. Snijd de losse onderdelen van dak 27 uit. Rits de vouwlijnen. Lijm eerst het grote dakvlak op 26 en plak vervolgens de twee zijvlakken tegen 27 op 26. Probeer nu eerst of de kustwachtpost goed op draagconstructie 21 past en of de kustwachtpost goed op de vuurtoren aansluit. Mocht dat niet het geval zijn knip dan kleine strookjes van kustwachtpost-onderdeel 25 af. Dit onderdeel vormt de aansluiting op de toren.
 
WESTKAPELLE
Knip grondplaat 1 uit. Snijd het witte vierkant 12 uit de grondplaat en leg deze even opzij. Knip grondplaat 2 uit en snijd de binnencirkel uit. Plak grondplaat 2 op 1. De uitslag van de toren 3 en de losse plakstrook van 3 uitknippen. Alle vouwlijnen ritsen. Ook de vouwlijn in het midden van de plakstrook. Plak de losse plakstrook voor de helft achter de uitslag van toren 3.
Snijd vervolgens de witte delen uit de west- en oost-gevel van toren 3. Knip strook 4 met deurnis, ramen en spitsboognis van de westgevel uit. Knip de deuropening uit 4. Plak 4 achter de west-gevel. Knip deur 5 uit en plak deze achter de deuropening van strook 4. Knip strook 6 uit en plak deze achter de oost-gevel. Lijm toren 3 in elkaar en zet hem op het grondvlak vast. Elke gevel - noord/oost/zuid/west - heeft 2 steunberen. Elk steunberen-paar heeft een nummer en een gevelaanduiding - bv 7 - oost. Op toren 3 staat aangegeven waar de steunberen geplakt moeten worden, met dezelfde aanduiding 7 - oost. Snijd niet eerst alle steunberen uit, want er is onderling verschil. Begin met het uitsnijden van steunbeer 7 - oost. Rits de vouwlijnen. Snijd de losse voorkanten van steunbeer 7 - oost uit, rits ook hier de vouwlijnen en zet steunbeer 7 - oost in elkaar. Plak steunbeer 7 - oost meteen tegen de oost-gevel. Doe hetzelfde met de tweede steunbeer van 7 - oost. Bovenstaande aanwijzingen gelden ook voor de andere steunberen. Wacht nog even met het uitsnijden van de plinten. Als alle steunberen tegen de toren zijn geplakt, traptoren 11 uitsnijden. Eerst de vouwlijnen ritsen, voorvouwen en het losse onderdeel voor de bovenzijde aan de traptoren plakken. Vervolgens traptoren 11 tegen de zuid-gevel plakken. Nu kunnen de plinten tegen de toren en de steunberen geplakt worden. Doe dit stuk voor stuk. Snijd vierkant 13 (met balustrades) uit. Rits de vouwlijnen aan de achterzijde en vouw de balustrades omhoog. Dit wordt de binnenzijde van de balustrade. Snijd het cirkeltje uit het midden. Snijd balustrade 14 uit, rits de vouwlijnen. Plak balustrade 14 tegen de omhooggevouwen balustrade van vierkant 13. Vouw de plakstroken van 14 onder 13. Knip lichthuis/lichthuiskuip 15 en de losse plakstrook van 15 uit. Rits de vouwlijnen (let op: plaklipjes onderkant aan de achterzijde ritsen). Lijm de plakstrook voor de helft achter 15. Rol het licht- huis/lichthuiskuip 15 stevig om een ronde stok  en lijm hem in elkaar. Steek lichthuis(kuip) door het gat van 13, doe wat lijm op de plaklipjes van lichthuis(kuip) 15 en lijm ze tegen de onderkant van 13. Plak nu vierkant 12 (op zijn kop) onder 13.
Knip lichthuiskuip 16 en de losse plakstrook uit. Lijm de losse plakstrook voor de helft achter de lichthuiskuip. Rol lichthuiskuip 16 om een ronde stok, lijm deze in elkaar en schuif hem over onderdeel 15. Knip de onderkant van de eerste omloop 17 uit en snijd het binnen-cirkeltje hieruit. Probeer even omloop 17 over onderdeel 15 te schuiven alvorens verder te werken. Balustrade 18 van de eerste omloop uitsnijden. De losse plakstrook voor de helft achter de balustrade lijmen. De plaklipjes ritsen en de balustrade rondlijmen. Nu het tochthuisje in elkaar lijmen en de balustrade op omloop 17 lijmen. De bovenkant van omloop 19 uitsnijden. De binnencirkel eruit snijden. Even passen op 15 en dan in balustrade 18 plakken. Daarna het geheel (nrs.17,18,19) over lichthuis(kuip) 15 schuiven tot deze stuit op de eigenlijke lichthuiskuip 16. Snijd nu het tweede deel van lichthuiskuip nr.20 uit. Plak de losse plakstrook voor de helft achter onderdeel 20. Schuif lichthuiskuip 20 over het lichthuis tot deze stuit op de eerste omloop. Plak het tochthuisje tegen 20 vast.
Snijd de onderkant van tweede omloop nr.21 uit. Snijd de binnencirkel uit en controleer even of nr.21 over het lichthuis te schuiven is. Snijd balustrade 22 uit. Plak de losse plakstrook voor de helft achter de balustrade en lijm deze rond. Plak balustrade 22 op de onderkant van de tweede omloop nr.21. Knip de bovenkant van tweede omloop nr.23 uit. Snijd de binnencirkel uit en controleer of deze past en plak hem in balustrade 22. Schuif het geheel (nrs.21,22,23) over het lichthuis (15) en plak het met een paar puntjes lijm vast. De 8 consoles nrs.24 en spanten nrs.25, gezamelijk uitsnijden en ritsen. Vervolgens dubbelvouwen en op elkaar plakken. Na het drogen van de lijm de consoles en de spanten stuk voor stuk uitsnijden. Lijm ze (consoles en spanten) met houtlijm tegen het onderste gedeelte van lichthuiskuip 16, onder tegen vloer 17 en/of op vloer 13 (spanten). Leg nu de totale bovenbouw, d.i. lichthuis met vloerplaat en balustrades, even opzij. Nog niet op de toren plakken. Knip cirkel 26 uit. Knip "ster" 27 uit, die straks het koepelvormig dak gaat vormen. Rits de punten volgens het cirkelvormig grondvlak en buig elke punt een beetje rond, naar binnen toe. Knip steunvorm 28 uit. Rits de onderdelen, vouw ze en plak ze samen. Lijm de steunvorm in het koepeltje, zo dat elke punt gesteund wordt (zie inzettekening). Begin bij het lijmen met de punt met het gele cirkeltje. Doe wat (hout)lijm aan de binnenzijde van elke punt en lijm zo punt voor punt op de steunvorm vast. Plak ladder 29 op het laddertje dat op het koepeldak is getekend. Snijd strook 30 uit. Rol deze op en plak de opgerolde strook op ladder 29. Plak tenslotte het koepeltje op cirkel 26 en het totaal op de bovenbouw.
Nu pas de totale bovenbouw op de toren plakken en strook 31 onder de bovenbouw om de toren plakken. Knip de losse onderdelen van de 2 schotelantennes met de nrs. 32 en 33 uit. Rits de vouwlijnen. Plak de losse plakstroken voor de helft achter de zijkanten en lijm ze tot cirkels. De achterkant van elke schotelantenne staat een beetje bol. Snijd daarom één lijn tot het midden open en haal het cirkeltje over de gele plakstrook zodat de achterkant bol gaat staan.
Lijm voor- en achterkant tegen de zijkant. Plak de schotelantennes direkt onder de eerste omloop (nr.17), tegen de spanten en tegen lichthuiskuip (nr.16). Zie inzettekening - bovenaanzicht.
 
*  *  *